Bra Hägglund – ge oss mer pengar!

Göran Hägglund öppnar i SvD för en skatteamnesti för den som fört pengar utomlands för att slippa förmögenhetsskatten. Bra. Tillsammans med avskaffandet av förmögenhetsskaten skulle en amnesti ge Sverige ett rejält tillskott av investeringsvilligt kapital. Vad är det egentligen finansminister Borg (m) tvekar om? Principen att i efterhand godkänna brott är det enda bärande argumentet emot, det har regeringen redan ett parallellfall på när de infört vapenamnesti. Om regeringen kan rucka på principen där kan de också göra det här.

Det är känt sedan länge att Sverige totalt sett förlorar på att ha förmögenhetsskatt, statens inkomster från skatten väger inte ens i närheten upp kostnaderna av att kapitalet flyr landet. Kostnaden för jantelagen är helt enkelt för stor.

 Tillägg efter ytterligare nyhetsrapportering:
Jag hade visst bortsett från ytterligare ett jantelagsargument, nu formulerat av Folkpartiet: Det är orättvist mot dem som följt lagen. Intressant argument, särskilt som Folkpartiet länge varit emot förmögenhetsskatten. Hade de styrt så hade den ju inte funntis. Folkpartiets tar alltså ett rättvisehänsyn till en politik de själva bekämpat. Och hur går det ihop med att Folkpartiet ställt sig bakom amnestin för vapen? De borde rimligen där hävda att den lagen är orättvis gentemot dem som har velat ha vapen, men inte fått för den tidigare lagen?

Tror Folkpartiet på allvar att någon som nu har förmögenhet blir upprörd över att förmögenhetsskatten slopas och att det dessutom införs en amnesti för att få mer kapital till landet? Hitta en sådan person!

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: