Ansvarskommittén på väg till papperskorgen?

Det som debatterats mest i Ansvarskommitténs förslag är att den vill införa större regioner än i dag. Kommitténs förslag har redan fått mycket kritik för att för ensidigt fastna i just storregiontanken och många ställer sig också frågande till hur detta ska se ut. Bland annat har kommittén sagt att regionerna inte ska vara större än 2 miljoner invånare.

Problemet är att det redan finns regioner som är större än 2 miljoner invånare. Stockholms län har strax över 1,9 miljoner invånare, men den funktionella Stockholmsregionen är cirka 3 miljoner invånare. Man kan fråga sig varför det finns skäl att dra en gräns mellan Stockholms län och dem funktionella Stockholmsregionen. Dessutom, vad händer när Stockholms län stiger över 2 miljoner invånare. Byggstopp av bostäder? Inflyttningsstopp? Kasta ut kommuner ur regionen? Dela på mitten?

Att tro att politiker kan dela upp regioner är bara dumt. Regionerna kommer dessutom se olika ut beroende på vad man pratar om för region, för arbetsmarknaden kommer den att vara större än för tex lokaltrafik.

Nu har också statsministern börjat uttrycka skepsis. han säger bl.a.

”Jag är osäker på vilka problem man löser med storregioner.”

När denna typ av kritik kommer också från statsministern tror jag bara ansvarskommitténs förslag kan färdas i en riktning – mot papperskorgen.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: