Kan man vara liberal till hälften?

Centerns ungdomsförbund har fått en ny ordförande, Magnus Andersson. CUF har genomgått fem års utveckling i en mer liberal inriktning under ledning av Fredrik Federley, numera kallar sig förbundet också liberalt. Detta har varit en välkommen uppfriskning av den borgerliga idédebatten och något som välkomnats av många inklusive mig. Men nu verkar den utvecklingen stoppats och till och med på väg bort från liberalismen. I en intervju med tidningen Riksdag & Departement säger Andersson bl.a. att han vill kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser. Eller mer exakt:

”När människor har exakt samma kompetens är det rimligt att välja en person av det underrepresenterade könet.”

Det är två antiliberala påståenden i ett. Dels borde man som liberal utgå från att alla människor är olika, dvs det finns inte två personer med ”exakt samma kompetens”, det finns alltid skillnader. Det är bara ett fegt sätt att motivera kvotering. Dels borde man som liberal anse att äganderätten över företag går före politiska synpunkter på styrelserepresentation. Om nu staten ska vara delaktig i att utse styrelser i privata företag, ska de då också ta en del av ansvaret för hur det går för bolaget? Det har ingen hävdat hittills i alla fall. men det är en rimlig konsekvens.

Man skulle välvilligt kunna tolka ovanstående bara som en allmän synpunkt som Andersson inte hade tänkt att ställa statens våldsmonopol till förfogande för att förverkliga.

Dock framgår senare att den principen inte tillämpas eftersom han också vill peta in statens hand i enskilda familjers prioriteringar. Andersson vill nämligen (hårdare än idag) kvotera även föräldraförsäkringen. Något som CUF som organisation förvisso motsätter sig.

Att retoriskt kalla det ”individualiserad föräldraförsäkring”, som en del liberaler och Magnus Andersson gör, är bara att försöka färga över sin vilja att lägga sig i familjernas val. Föräldraförsäkringen utgår inte från föräldrarnas rätt att få vara hemma, den utgår från barnets bästa. Vad som är varje enskilt barns bästa kan inte staten reglera, dels för att den inte vet det och dels för att samma lösning knappast kan gälla samma familjer.

Om CUF ska fortsätta kalla sig liberalt, vilket jag hoppas de gör, kommer det att krävas en tydligare konsekvens i de politiska åsikterna. Annars är det bättre att de sätter ett prefix framför liberal som tydligt markerar att de bara är liberaler ibland.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: