Mygel är rättvisa?

Den svenska hyresmarknaden, särskilt i Stockholm,  bygger på en stor bluff. Bluffen består i att alla ska kunna få en bostad som de har råd med. Medlet kallas allmännytta och hyresreglering. Egentligen vet alla att bluffen är en bluff. Fast folk tycks fortfarande bli förvånade av att det finns konsekvenser av att verkligheten alltid är verkligheten, inte bluffen av verkligheten.

När hyresrätter omvandlas till bostadsrätter uppstår ett värde. Eftersom hyresrättens pris är reglerat, dvs hyran är lägre än marknaden är beredd att betala, uppstår ett värde på den skillnaden. Därför uppstår ett svartvärde på en hyresrätt. Ett värde som inte alls är svårt att räkna på rent matematiskt.

Enkelt uttryckt kan man säga att ett flerbostadshus, totalt sett, har två olika värden. Ett lägre värde om det innehåller hyresrätter och ett högre om man summerar värdet av de bostadsrätter det skulle kunna innehålla. Det senare värdet uppstår dock inte förrän hyresrätterna ombildas till bostadsrätter, dvs när det planekonomiska svartvärdet också tas med i kalkylen.

Ett hus på Södermalm som har 1000 kvadratmeter hyreslägenheter är värt ca 20 miljoner. Det värdet bygger på vad en hyresvärd kan få in för hyror på en reglerad marknad.

Om det skulle ombildas till bostadsrätter fördubblas värdet i ett slag till 40 Mkr. Det innebär att den som äger huset i stället kan få betydligt mer än 20 Mkr för huset om personen säljer det till sina hyresgäster, dock inte av någon annan. Hyresgästerna å sin sida är säkert beredda att köpa det för betydligt mer än 20 Mkr eftersom värdet för dem efter ett köp är 40 Mkr. Vad en ombildning egentligen innebär är att hyresvärden och hyresgästerna delar på den vinst som finns inbyggd i huset till följd av hyresregleringen.

I dagens svenskan upprör sig Hyresgästföreningen över konsekvenserna av detta. Egentligen är det konstigt att de som försvarar nuvarande system lägger krut på att visa på de uppenbara bristerna. Vi som gillar marknadsekonomi kan vara glada över det och enkelt konstatera att det är just planekonomin och prisregleringen som skapar problemet med mygel, svartkontrakt och konstiga erbjudanden. Gillar man transparens, öppenhet och lika villkor för alla ska man inte vara för hyresregleringen. Dagens system bygger på en marknad där de som är beredda att bryta mot lagen eller de som har goda kontakter får företräde till bostäder. Är det rättvisa?

Så länge det finns svartvärden inbyggda i varje hyresrätt kommer det att uppstå situationer där någon försöker komma åt det värdet. Det är rent rationellt av folk att tänka så. Vill man slippa det låter man marknaden sätta priset inte bara på bostadsrätter utan också på hyresrätter. Precis som vi gör med bröd, hyrbilar och hårklippning.

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: