Årets PR-byrå – Ung Vänster?

Egentligen är det inte så många i Almedalen som är intresserade av vad Sverigedemokraterna har att säga. Än mindre finns det särskilt många som skulle rösta på dem. Därför var de i behov av bra PR inför sitt torgmöte i dag. De fick det också. Gratis. Av sina politiska motståndare.

Det är urbota korkat av de vänstersympatisörer som försöker störa Sverigedemokraternas grundlagsfästa demonstrationsfrihet. De försökte störa mötet genom att i kör skrika ”inga rasister på våra gator”. Ett argument de är mer än välkomna att framföra förvisso. Men om det sker som politisk terrorism – att störa en annan politisk organisations möte – är det inte välkommet.

Det får fyra uppenbara konsekvenser:
1: Gratis och bra PR för Sverigedemokraterna – media var så klart där
2: En grundpublik som gör att det ser ut som ett intressant möte (till skillnad från alla torgmöten som folk trött passerar förbi)
3: Att polisen måste ingripa mot vänsterpacket – vilket gör att det demokratiska samhället ställer sig (och måste naturligtvis också ställa sig) på Sverigedemokraternas sida.

Och det fjärde som nog retar mig mest. Att vi som gillar demokrati och ser detta tvingas ta Sverigedemokraternas parti. Jag tycker att man ska få demonstrera – hur korkade åsikter man än har. Jag är bara inte van vid att ha mina sympatier på dessa knäppgökars sida.

Så ett tips till alla som vill ha bra PR och publik till era torgmöten: Hyr in Ung Vänster som stör mötet. Jag vet inte hur mycket de skulle ta betalt av er – men hänvisa i förhandlingen till det supererbjudande som Sverigedemokraterna fick – noll kronor…

Andra bloggar intressant om

Annonser

5 Responses to Årets PR-byrå – Ung Vänster?

 1. Tobias Lindgren skriver:

  Att media var där behöver inte betyda så mycket. Jag har inte sett eller hört den minsta notis om sd:s närvaro i Almedalen i etablerade medier. Hur kommer det sig?

  I sak håller jag med dig, även om jag finner det anmärkningsvärt att du ser det som ett problem att försvara Sverigedemokraternas rätt till yttrande- och mötesfrihet. Vad hände med Voltaires princip, Andreas Krohn?

 2. Vi är inte intresserade av sådan ”PR” det kan jag försäkra dig om. ”Tvingas” du ta Sverigedemokraternas parti? Det räcker om du tar vår mötes- och yttrandefrihet i försvar, vilket du ju faktiskt gör. Du verkar rädd att ditt ställningstagande ska få folk att tro att du sympatiserar med Sd’s åsikter, stämmer det?

  Detta kommunistanstuckna riksdagspartis ungdomsförbund har försökt störa sd-möten förr. De gör sig därmed skyldiga till lagbrott och jag hoppas mina partikamrater på plats polisanmäler dem denna gång, för det bör kunna ge rättsligt utslag.

  Se brottsbalken, kapitel 16:

  4 § Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra allmän gudstjänst, annan allmän andaktsövning, vigsel eller begravning eller dylik akt, domstolsförhandling eller annan statlig eller kommunal förrättning eller ock allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag, dömes för störande av förrättning eller av allmän sammankomst till böter eller fängelse i högst sex månader.

  Redan organiserandet av aktionen är brottslig, enligt

  5 § Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

  Källa: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19620700.htm

 3. Andreas skriver:

  Tobias Lindegren:
  Det jag ser som ett problem med att försvara principen (Voltaires om du vill) är att jag mår illa av att göra det. Jag tror det framgår av blogginlägget – om du läser det igen – att jag ”tycker att man ska få demonstrera – hur korkade åsikter man än har.” Det kan möjligen förtydligas till att jag tycker det oavsett vem som definierar ”korkat” i meningen.

 4. Andreas skriver:

  Patriks fråga: ”Du verkar rädd att ditt ställningstagande ska få folk att tro att du sympatiserar med Sd’s åsikter, stämmer det?”
  Ingen fara, oroa dig inte. Jag kommer att försvara demonstrationsfriheten vad du än säger när du demonstrerar. Jag är inte ens rädd för att bli kallad nasse av folk som hör att jag tycker att lagen om hets mot folkgrupp är ett moraliskt förkastligt ingrepp i yttrandefriheten. Jag tycker att man ska få säga vad man vill – inklusive att Sverigedemokraterna är en cancersvulst på det demokratiska samhället – för att travestera en annan person som de försökte begränsa yttrandefriheten för.

  Inskränkta/korkade/intoleranta/felaktiga eller vad du vill åsikter kommer alltid att finnas i ett samhälle. Vill man vara positiv kallar man det för en fri debatt. Tror man att det går att förbjuda bort dem, är jag övertygad om inte bara att det inte går – utan också att man är ute på extremt farlig mark om man gör det. Jag tror att åsikter som man inte gillar ska bemötas i en fri debatt. Fri debatt innefattar varken att hindra lagliga demonstrationer eller att förbjuda åsikter.

 5. linuskendall skriver:

  Jag blir alltid lika fascinerad när individer och organisationer agerar på ett sätt som omöjligen kan driva deras sak framåt. Det visar verkligen att vi tyvärr inte drivs av rationellt tänkande utan mer av känslor.

  Tack för en intressant uppdatering från Almedalen – det är inte alltid lätt att hänga med när man bor utanför landets gränser och då bra med bloggar som denna!

%d bloggare gillar detta: