Varför inte skylla på Stockholm?

I alla länder finns en sund motsättning mellan storstäder och landsbygd och också ofta mellan huvudstaden och resten av landet. Men i Sverige går den ofta till ren dumhet. Jag har tidigare skrivit om att det tydligen är helt ok att diskriminera en Stockholmare. Det kanske man får ta. Men man kan inte komma ifrån att Stockholm är en stor del av Sverige. Och att det är viktigt för Sverige att Stockholm går bra.

Stockholm skickar varje år cirka 20 miljarder kronor till resten av landet i det kommunala utjämningssystemet. Dessutom står Stockholm för en betydligt större andel av statsbudgeten än dess befolkning utgör av landets. Så det är ingen tvekan om att Stockholm slussar en massa pengar ut i landet. Om vi för ett tag bara tar det som fakta utan att värdera om det är rätt eller fel kan man ändå konstatera att det är viktigt för övriga landet att det går bra för Stockholm. Annars får ju ”övriga landet” fylla ut den kostnad som i dag tas av Stockholm.

Därför blir oginheten mot Stockholm svårbegriplig. Claes Arvidsson skriver om detta i SvD.

I Stockholms Handelskammares senaste konjunkturbarometer, Stockholmsbarometern, blir detta väldigt tydligt. Den så kallade konfidensindikatorn (som mäter konjunkturen på ett sammanvägt sätt) är för Stockholm 22 och för landet 5. Nollnivå kan definieras som varken hög- eller lågkonjunktur. Positiva tal är högkonjunktur. Men i landets siffra 5 ingår även Stockholm. Om Stockholm tas bort landar landets konjunktur på strax under noll, dvs en begynnande lågkonjunktur. Stockholm drar upp hela landet till en nivå av högkonjunktur.

Därför finns all anledning för fler än Stockholmarna att det går förhållandevis bra för Stockholm fortfarande. För ett helt lands tillväxt spelar det egentligen ingen roll var det går bra, men det är klart att om befolkningstunga och ekonomiskt starka regioner går bra betyder det mer än om det går bra för mindre regioner.

Just nu behöver Stockholm ett rejält tillskott av infrastruktur. Den satsningen kommer att garantera ”övriga landet” att för en lång tid framöver ta del av den tillväxt som skapas i Stockholm. Men all sannolikhet är det också en lönsam investering för skattebetalarna, kostnaden för infrastrukturen återförs i ökad tillväxt och fler skattekronor in i systemet. Den som vill ha den nationalekonomiska fördjupningen av detta hittar den här.

Den stora risken tas om Stockholm tillåts korka igen i en stor trafikinfarkt. Jobben som i dag finns i Stockholm kommer inte att flytta till resten av Sverige. De kommer att flyttas till andra länder. Det finns därför ingen anledning att se tillväxten i Sverige som ett nollsummespel inom landet. Att det går bra för Stockholm sker inte på Göteborgs eller Ludvikas bekostnad. Snarare är det så att vinnarna av Stockholms tillväxt finns just där.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: