Trafikdatalagringsdirektivet: gör så här

Efter att EG-domstolen sagt att beslutet om det så kallade trafikdatalagringsdirektivet, som tvingar teleoperatörer att spara information om e-post och telefonsamtal i upp till två år, fattats i laga ordning har nu regeringen inget större val. Den måste lägga fram en proposition om att genomföra direktivet. Annars riskerar Sverige att dras inför EG-domstolen. Det skulle förvisso vara ett möjligt (kanske tom attraktivt) sätt att förfara, men det är inte rätt att länder som inte gillar gemensamt fattade beslut beter sig så. I längden skulle det bara skapa kaos. Men regeringen bör lägga en proposition som reglerar detta till ett minimum och välja en så kort tid för lagring som möjligt.

Men, det finns en fråga till. Detta idiotiska direktiv har en tydlig pappa. Den tidigare socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström. Utan hans arbete i frågan hade troligen direktivet inte funnits.

Jag föreslår därför att Alliansen gör på följande sätt:

1: Skriv en proposition utifrån minimireglering.
2: Skicka den på remiss.
3: Skicka den till Riksdagen för beslut.
4: Se till att Alliansens ledamöter lägger ner sina röster och annonserar det i förväg.
5: Låt sedan Thomas Bodström rösta igenom sitt direktiv.

Det finns ingen anledning att lasta denna regering för att den följer EG-rätten och EU:s regler. Lägg skulden där den hör hemma. Här utvecklar Bodström sina teorier om övervakning. Där står  bland annat:

Thomas Bodström säger till DN att han tycker det är märkligt att EU:s datalagringsdirektiv i vissa kretsar orsakat en så hetsig debatt. Likaså beslutet att låta Försvarets radioanstalt scanna alla samtal till utlandet.

Annonser

2 Responses to Trafikdatalagringsdirektivet: gör så här

  1. ConnyT skriver:

    Hahaha, du tror inte att Alliansen VILL ha detta!? Vad grundar du det på? Allt dom gör i integritetsfrågor är att skapa maximal möjlig övervakning.

  2. Andreas skriver:

    Det tycks inte så varken från Svenskans nyhet eller dem jag pratat med inom regeringen. Alliansen var också emot direktivet när Bodström drev igenom det.

%d bloggare gillar detta: