Det kräver avskaffad upphovsrätt

Många pratar just nu, i samband med den pågående Pirate Bay-rättegången om en förändrad upphovsrätt. Men skulle en förändrad upphovsrätt göra Pirate Bay lagligt? Svaret är nej, så länge man har någon upphovsrätt alls kvar. Även med en extremt försvagad upphovsrätt skulle de flesta nedladdningar vara upphovsrättsintrång.

Låt oss fundera över hur en förändrad upphovsrätt skulle se ut. Jag förenklar medvetet. Om någon vill läsa utökade resonemang om detta rekommenderar jag tex detta.

Upphovsrätt innebär att den som har skapat ett verk (av en viss verkshöjd) ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk används. Denna upphovsrätt tidsbestäms för att sedan förfalla efter en viss tid. I Sverige regleras detta i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten har också stöd i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 27, vilket SvD:s ledarblogg påpekar. Att avskaffa upphovsrätten är därför inte helt enkelt.

Inte ens Piratpartiet vill heller avskaffa den. Även om de ger sig in i ett gränsland som är lätt att beskriva i teorin, men omöjligt att lagstifta om i praktiken. Hur de tänker sig att skilja på upphovsrätt i kommersiellt och icke-kommersiellt rent lagstiftningsmässigt redovisar de inte. Troligen har de inte kompetens för det inte heller. Det kommer alltid att finnas en gråzon som inte går att definiera. Det håller för att värva medlemmar, men inte för att stifta lagar.

Det blir också svårt att definiera en upphovsrätt till hälften, dvs att konstnärer ska kunna hindra folk att tjäna pengar på deras verk, men inte hindra att de indirekt förlorar försäljning. Antingen finns upphovsrätten eller inte helt enkelt.

Även en begränsning i tid, som tex att upphovsrätten bara skulle gälla i fem år skulle inte göra så stor skillnad i hänseendet Pirate Bay. Det mesta av materialet som laddas ner skulle ändå omfattas av den upphovsrätten. Folk vill inte se sex år gamla avsnitt av TV-serier, spela sex år gamla datorspel eller bara lyssna på musik som lämnade topplistorna för sex för sedan. Det mesta av det som laddas ner är färskt eftersom intresset för ny musik, nya filmer och nya spel är mycket större än för gamla dito.

Därför känns det inte seriöst när folk som mest vill slippa pröjsa för sig pratar om förändrad upphovsrätt. Vad de egentligen menar är rätten att strunta i upphovsrätten. Den egoistiska rättigheten att sätta mitt intresse före ditt. Ingen tror väl på allvar att skaparna bakom Pirate Bay skulle respektera en ”balanserad” eller ”moderniserad” upphovsrätt?

De som försvarar Pirate Bay borde därför ha heder nog att argumentera för en avskaffad upphovsrätt och ta konsekvenserna av ett sådant samhälle. Om man erkänner att det ska finnas en upphovsrätt måste man också inse att det får konsekvensen att allt inte blir gratis. Allt annat är fegt och populism.

Annonser

14 Responses to Det kräver avskaffad upphovsrätt

 1. Christian Engström skriver:

  Att definiera gränsen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt är inget oöverstigligt problem alls. Den gränsen finns redan i dagens lagstiftning. Där använder man termen ”i förvärvssyfte” för det som vi kallar för ”kommersiellt”.

  Jag har skrivit mer om det här på http://christianengstrom.wordpress.com/2008/02/23/gransen-kommersiellt-icke-kommersiellt/

  Men för att göra en lång historia kort så finns redan gränsen i dagens praxis, och vi föreslår inga förändringar av lagstiftningen på den punkten.

 2. Andreas skriver:

  Christian, det är ovanligt att en politisk företrädare hänvisar till att ”byråkraterna får lösa det” eller med formuleringen från din blogg ”Men som sagt, just när det gäller definitionen av kommersiell i den reformerade upphovsrätt som Piratpartiet föreslår, finns det ingen anledning att tro att det ska vålla problem. Antagligen finns det redan en tillräckligt bra definition, och annars är det bara att låta justitiedepartementet ta fram en.”

  Jag tycker att det är ett mycket dåligt sätt att lagstifta, det är fegt, oförutsebart och rättsosäkert.

  Politiker är till för att göra avvägningar mellan olika intressen i samhället, inte att skjuta över ansvaret på andra.

  Det är också mycket ensidigt att bara fokusera på vilket förvärv en person som inte följer upphovsrätten kan göra på sin handling. Att helt bortse från uteblivna försäljningsintäkter för upphovsrättsinnehavaren brukar bara användas funktionsresonemang, inte i lagstiftning. Antingen har man en upphovsrätt eller inte. Hur tänkte du lägga bevisbördan? Om jag piratkopierar Windows, ska Microsoft bevisa att jag inte i stället hade köpt en licens, eller är det jag som ska bevisa det? Jag antar det första, vilket skulle så till följd en lång rad rättsprocesser.

 3. Mikael Persson skriver:

  Som vanligt är allt svart eller vitt för dig.

 4. Tor skriver:

  ”Men skulle en förändrad upphovsrätt göra Pirate Bay lagligt?”

  Jag skulle vilja påstå att Pirate Bay sannolikt inte är olagligt ens idag. De begår ju inga upphovsrättsintrång.

  ”Folk vill inte se sex år gamla avsnitt av TV-serier, spela sex år gamla datorspel eller bara lyssna på musik som lämnade topplistorna för sex för sedan.”

  Stämmer säkert om datorspelen. Men jag tror att du har ack så fel om serier, filmer och musik.

  ”De som försvarar Pirate Bay borde därför ha heder nog att argumentera för en avskaffad upphovsrätt och ta konsekvenserna av ett sådant samhälle”

  Nu är det litet oklart vad det innebär att ”försvara Pirate Bay”, men jag tycker att kopplingen mellan att länka på internet och begå upphovsrättsintrång är ganska svag.

 5. Andreas skriver:

  @Mikael: Jag ska överväga att skriva en mesig blogg utan tydliga åsikter. Men jag tror få skulle läsa den.

 6. Andreas skriver:

  @Tor Min poäng är att de som driver Pirate Bay knappast skulle respektera en upphovsrätt, hur den än vore utformad. Att kränka upphovsrätten är ett brott – per definition. Därför tycker jag att de som försvarar fri fildelning, utan att erkänna att de struntar i en upphovsrätt, hur den än är utformad, fegisar.

  Vill du ha en upphovsrätt?

 7. Nicholas skriver:

  Kommersiell fildelning innebär inte att man sparar pengar på att ladda ner utan att man tjänar pengar på att ladda upp material. Om jag laddar ner en film från TPB för att slippa köpa en i affären (förutsättande att jag faktiskt skulle ha köpt om jag inte laddat ner den) så vore det ok. Om jag däremot brände en massa skivor med nämnda film och sålde till mina kompisar och tjänade pengar på det skulle det även under PPs föreslagna lagstiftning vara olagligt. Det är väl inte så krångligt?

 8. Christian Engström skriver:

  Andreas,

  Du läste inte vad jag svarade. Jag skrev att med ”kommersiellt” menar vi samma sak som lagstiftaren idag kallar för ”i förvärvssyfte”. I blogginlägget förtydligar jag och säger att om den definitionen mot förmodan skulle visa sig vara olämplig, så får vi justera den. Men vi har ingen anledning just nu att tro att den är olämplig.

  Därmed har vi en färdig definition på vad vi menar med kommersiellt (alltså samma som idag).

  Du föreslår en helt annan definition, som skulle innebära att i princip allt bruk överhuvudtaget räknas som kommersiellt. Den får stå för dig. Det är inte vad vi menar.

 9. Tor skriver:

  Andreas sade: ”Vill du ha en upphovsrätt?”

  Självklart. Alla vill ha en upphovsrätt – nämn tex. den som inte anser att ”äras den som äras bör”. Frågan är ju hur den ska se ut. Jag skulle inte ha någonting emot en upphovsrätt på kanske runt 10-15 år med generösa undantag för ”fair-use”. Men jag tycker inte att det är ok att göra avkall på personlig integritet och grundläggande rättsprinciper för att beivra upphovsrättintrång. Dagens politiker verkar ha förlorat sinnet för proportioner.

  ”Att kränka upphovsrätten är ett brott – per definition. Därför tycker jag att de som försvarar fri fildelning, utan att erkänna att de struntar i en upphovsrätt, hur den än är utformad, fegisar.”

  Om den vore utformad på ett annat sätt skulle inte alla dagens typer av intrång (tex. privat nedladdning för icke-komersiellt bruk) vara brott, så utformningen är ju i allra högsta grad relevant.

 10. goran skriver:

  Ingen har kunnat förklara varför ett musikstycke skall skyddas med en långtgående upphovsrätt som är gratis för upphovsmannen medan för mänskligheten viktiga uppfinningar endast skyddas med ett mycket mindre långlivat patent som uppfinnaren måste betala för att vidmakthålla.

  Jag anser att t.ex. uppfínningar av Håkan Lans är avgjort mer betydelsefulla än t.ex. ABBA-låtar. Om inte uppfinningar av den klassen hade gjorts så hade ni ”upphovsrättsinnehavare” varit hänvisade till stenkakor för att sprida era alster. Det är den inkomstnivån man bör jämföra med vid beräkningar på vad som kan förloras på fildelning.

 11. Andreas skriver:

  Goran: Patent skyddas redan av patenträtten. Håkan Lans har en väldigt stor mängd patent.

 12. Andreas skriver:

  Tor, det är lite väl svagt att kalla en princip som ”ära den som äras bör” för upphovsrätt. En upphovsrätt måste definieras som en ensamrätt för upphovsrättinnehavaren att bestämma vad som får och inte får göras med dennes verk.

  Jag tror också att man kan tänka sig betydligt mer av ”fair use” eller ”creative common” utan att urholka upphovsrätten. Upphovsrättsinnehavare bör ha en möjlighet att helt eller under vissa villkor frånhända sig upphovsrätten till ett visst verk eller delar av det. Alla problem måste inte lösas med lagar eller politiska avvägningar.

  Sedan får man ju komma ihåg att detta är en internationell fråga, även om Sverige ändrar lagar kan vi inte ändra upphovsrätten i andra länder.

 13. goran skriver:

  Andreas: Varför ge ett goddag yxskaftsvar om du nu kan svara?

  Svara på varför en ABBA låt skall skyddas av upphovsrätt mycket längre tid än ett patent och varför skyddet av upphovsrätt skall vara gratis för rättighetsinnehavaren medan patentet skall patentinnehavaren betala för.

 14. Andreas skriver:

  Goran: sorry, jag läste nog din kommentar för snabbt. Jag håller i princip med dig på båda punkterna (tid och pris). Även om det är lite vanskligt att låsa sig vid exakta siffror på delar av en upphovs- eller patenträtt. Dessutom regleras de olika internationellt. men jag lutar ganska mycket åt att upphovsrätten i mångt och mycket borde likna dagens patenträtt.

  Men upphovsrätt måste också kunna gå över i registrerade varumärken. Det är orimligt att Disney ska skydda Kalle Anka med upphovsrätt, däremot fullt rimligt att de kan ha det som ett registrerat varumärke, vilket i alla fall begränsar möjligheten för andra att tjäna pengar på Kalle Anka efter att upphovsrätten förfallit. Detsamma tycker jag inte skulle vara relevant för patenträtt tex.

  Min slutsats är kort att patent- och upphovsrätt ska vara åtskilda och att upphovsrätten måste ses i ett samlat sammanhang med skyddade varumärken. I min uppfattning med en kortare tid för upphovsrätten, i ungefärlig längd med patenträtten.

  Man kan också tänka sig en upphovsrätt i två steg, tex att en upphovsrätt gäller som i dag ”gratis” i fem år och att den sedan kan förlängas tex tio år genom en aktiv registrering.

%d bloggare gillar detta: