Vill (s) ha bidrag – inte a-kassa?

Hur var det nu då, är a-kassan ett bidrag eller är det en försäkring? Formellt sätt är det i dag en hybrid, mest bidrag men delvis försäkring. Låt oss låta Wikipedia stå för definitionerna.

Försäkring innebär en ömsesidig finansiell riskspridning mellan ett större antal enheter, eller också det affärsmässiga erbjudandet av skydd mot de finansiella aspekterna av risk, i fråga om egendom, liv och hälsa m.m.

Ett bidrag eller kontribution är något som ges för att fylla ett behov. I många sammanhang avser bidrag något som fyller endast en del av behovet medan sådant som fyller hela behovet kan ha andra namn såsom underhåll eller understöd.

A-kassan finansieras till största delen genom skattemedel, därmed är den bidrag, men delvis fyller den också ovan definition för försäkring. Man kan också leka med tanken att a-kassan mindre försäkringsmässig genom att antingen öka bidragsdelen (tillföra mer subvention genom skattemedel) eller göra den mer försäkringsmässig, öka avgiftsfinansieringen. Alla typer av försäkringar har premier som tar hänsyn till risken för att försäkringen faller ut, i a-kassans fall i form av arbetslöshet.

I valet 2006 debatterades frågan om a-kassa flitigt. Alliansen kallade det för bidrag, vilket upprörde den nuvarande oppositionen. De hävdade frenetiskt att a-kassan är en försäkring. Paradoxalt nog genomförde sedan Alliansregeringen en reform som ökade försäkringsinslaget i a-kassan, genom att höja premierna och öka kopplingen mellan risk för skada (arbetslöshet) och premie. Mot detta protesterade bland andra Socialdemokraterna och LO.

Nu höjs röster inom (s) och LO (IF Metall) att försäkringsinslaget ska minska, att regeringen ska öka subventionerna till systemet så att premierna inte ska höjas. Fullt konsekvent i linje med sina tidigare protester. Men någon inkonsekvent av den som hävdar att a-kassan är en försäkring.

Vill (s) verkligen att a-kassan ska vara en försäkring?

Annonser

2 Responses to Vill (s) ha bidrag – inte a-kassa?

  1. norah4you skriver:

    Vet socialdemokraterna överhuvudtaget vad de vill. Eller måste de varje gång lyssna på de med ärvda positioner?

  2. […] Ulrika Falk, Kildén & Åsman, Röda Malmö, HBT-sossen, Krohniskt, Krohniskt, Bulten i Bo, Utredarna, Svensson och Republikens röst i k…, Ballar av stål, Modigt?, […]

%d bloggare gillar detta: