Miljörörelsens skygglappar

Vissa delar av miljörörelsen har helt sonika bestämt sig för att kärnkraft är dålig. I dag försöker Naturskyddsföreningen, men en extremt vinklad fråga i en opinionsmätning, påvisa att svenska folket inte skulle vilja ha kärnkraft. Trots att alla andra mätningar som görs visar på ett brett stöd för kärnkraften.

Den vinklade frågan som ligger till grund för utspelet lyder:

Frågan: ”I dag planeras omfattande investeringar i energisystemen för att klara klimatmålen. Om samhället skulle investera 20 miljarder, vad anser du då att man bör satsa på i första hand?”

Frågan kan kritiseras på flera sätt. Dels är den ledande i sin första mening. Ingen som seriöst ville undersöka vad folk tycker skulle ta med denna ledande förstamening. Det är inte seriöst.

Det är dessutom oklart vad som avses med ”samhället” (detta är garanterat också fullt medvetet). Samhället kan tolkas som skattebetalarna, men också som ett bredare begrepp. Jag tror inte att någon som svarat på frågan har varit helt säker på vad som avsetts. Alla är nog också medvetna att de största investeringarna i ny energi kommer att göras av näringslivet. Då är en opinionsundersökning inte mycket värd jämfört med tex en affärsplan eller en investeringsbudget.

Inte heller är alternativen folk gavs möjlighet att svara  (vind, sol och bioenergi/energieffektivisering/ersätta gamla kärnkraftverk med nya) jämförbara med varandra. Energieffektivisering är rimligen inte en kostnad. Att låta gamla kärnkraftverk förfalla är inte gratis. Bara avvecklingen av en reaktor i Barsebäck kostade 8 miljarder kronor.

Miljörörelsen vinner inte på att vara oseriös och dogmatisk. Med tillkomsten av klimatfrågan/växthuseffekten har många gamla kärnkraftsmotståndare börjat att se kärnkraften i nytt ljus. Det dogmatiska motståndet förbyts i ett pragmatiskt nyttoresonemang. Kärnkraften är inte lösningen på klimathotet, men andra alternativ är sämre. Man kan inte grunda ett resonemang på att först bestämma sig för att hata kärnkraft – sedan börja tänka.

Annonser

2 Responses to Miljörörelsens skygglappar

  1. Håller helt med dig. I sig är det lite tragiskt att Naturskyddsföreningen inte kan höja sig mer i den politiska debatten än så här. Ett lågvattenmärke och det tunnar ur deras trovärdighet.

    Jag har också bloggat på temat.

  2. […] är synd att den svenska miljörörelsen så länge har gått med skygglappar i denna fråga. Kärnkraft är på kort sikt ett av de effektivaste sätten att producera energi […]

%d bloggare gillar detta: