Principiellt åt helvete

Principiellt är det åt helvete, att när väl Stockholm står på tur att få infrastruktursatsningar, ska regionen betala hälften själv. Stockholmsregionen har fått stå tillbaka under decennier när pengar investerats i andra regioner. Stockholmarna har egentligen betalat Förbifart Stockholm, Norra länken och Citybanan flera gånger om via statsskatten.

Men principer bygger inga vägar eller spår. Stockholmsregionen är i akut behov av nya investeringar. Statliga Nutek har beräknat att Stockholmsregionen går miste om 5 miljarder kronor årligen i förlorad tillväxt, på grund av bristande infrastruktur. Så av två dåliga val, att regionen ska vara med och betala eller ingen ny infrastruktur, väljer den borgerliga majoriteten i Stockholm rätt.

Nu får vi bara hoppas att det också blir av. Regeringen måste ge detta sitt fulla stöd och undanröja hinder för att bygga klart projekten. Att det ser kärvt ut just nu i statskassan är inget argument för att inte genomföra dessa planer. Det tar (tyvärr) åratal innan de flesta spadar kan sättas i jorden.

Annonser

13 Responses to Principiellt åt helvete

 1. fredrik sundby skriver:

  blä-blä-blä.
  så här blir det när man prioriterar att sänkta skatten, nu får du och alla andra stockholmare användning av jobbskatteavdraget, i stället för att bara lägga pengarna på hög.

  resten av sverige har räknat ut att vi subventionerar stockholms regionen för motsvarande 250 miljarder årligen, någon gång måste även ni börja leva efter era egna tillgångar, vad tillför ni av värde till resten av landet? och vilken är egentligen beroende av vem tror du?

 2. Nilsson skriver:

  Problemet är inte att stackars 08 regionen blir åsidosatt.
  Du kan åka till rikets alla delar och hitta dåliga vägar och eftersatt underhåll.
  I vissa stycken är det värre för det är där vår exportindustri finns och att vi förlorar investeringar i den skadar hela riket.
  Det som är illa är att den rödgröna regeringen var direkt bilfientlig och medvetet höll ned investeringar i infrastruktur. Det får vi sota för nu, dagens regering måste öka anslagen till infrastrukturen.
  Man kan inte som många 08 gör lägga ett slags ” vi är en isolerad ö” perspektiv på tillvaron, utan Sverige skulle 08 vissna ned till ingenting.
  Dock måste den bil och utvecklingsfientliga lobbyn slås tillbaka.

 3. Andreas Krohn skriver:

  Fredrik Sundby: Jag får nästan anta att du skämtar, eller helt enkelt inte har någon koll på vad du skriver om.

  Stockholmsregionen har de senaste 30 åren fått en andel av de statliga infrastrukturanslagen som ligger långt under befolkningsandelen. Vad detta har med jobbskatteavdraget att göra fattar jag inte.

  Var får du siffrorna om 250 miljarder kronor i subvention till Stockholmregionen? Stockholm har 23 % av befolkningen, men står tex för 40 % av den statliga inkomstskatten. Stockholm betalar varje år 17 miljarder kronor till övriga landet i skatteutjämning. Totalt, om man lägger ihop alla statliga fördelningssystem betalar Stockholm ungefär 100 miljarder kronor till resten av landet.

 4. Andreas Krohn skriver:

  Nilsson: Jag håller med om att problemet finns i hela landet (möjligen inte runt Malmö). Stockholms Handelskammare har beräknat att om Sverige hade satsat motsvarande det europeiska genomsnittet på infrastruktur, så hade vi satsat 200 miljarder kronor mer sedan 1980. Än värre är att vi fortsätter att ligga långt efter jämförbara länder vad gäller infrastrukturinvesteringar.

  Men Stockholm är särskilt eftersatt och det är också i Stockholm vi får rejäla tillväxtförluster på att inte satsa, detta har bland annat studerats i detalj av Nutek. Att satsa på Stockholms- (och Göteborgs-)regionen ger tillväxt för stora delar av landet. Man ska komma ihåg att Förbifart Stockholm och Citybanan är avgörande för en större region, där en tredjedel av landets befolkning bor.

 5. Kurt skriver:

  Pengar för vägprojekten kommer nog att skakas fram, det är ju trots allt så många företag som tjänar på dessa vägutbyggnader, och dessa företag har ju sponsrat alliansen, så de måste ju få valuta för sina investerade pengar. Men några pengar till spårbunden trafik blir det ju tyvärr inte, det är ju ändå bara loosers som reser kollektivt.

 6. Andreas Krohn skriver:

  Knut: Nja, det är ju mest spårbunden trafik i dagens paket. Citybanan är redan på rull, det är spår. Tvärbanan byggs ut i två sträckningar. Dessutom hoppas vi (från näringslivet) på tunnelbana till Nacka och till nya arenan i Solna. Att näringslivet bara skulle vilja ha vägar är en myt.

 7. Calle skriver:

  Hur går det egentligen med spårväg syd, eller vad den nu kallar. Dvs den som är tänkt att knyta ihop Flemingsberg med Kungens kurva och i förläningen Älvsjö, om jag minns sträckningen rätt.

 8. Andreas Krohn skriver:

  Calle: Just nu är många sådana projekt osäkra. SL ser över sin budget för att göra en hårdare prioritering. Mig veterligen är inte den processen klar. Men den finns med i den Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS). Planarbetet borde därmed pågå. Du har rätt om sträckningen.

 9. […] historiskt stor trafikutbyggnad i Stockholm,Intressant trafikutspel – men mycket ännu oklart,Principiellt åt helvete,Trafiklösning för Stockholm,Nej-sidan får rätt om trängselavgifterna!,Trafikkaos väntar med […]

 10. Bernt Carlsson skriver:

  Ska den nästan byggstartklara Solnagrenen av Tvärbanan villkoras av krav på finansiering av förbifarten? Solnagrenen skulle börja byggas i år sa SLs ordf. Wennerholm. Vad tog övriga kollektivtrafikprojekt vägen? 4:an som spårväg nämndes av Cederschiöld. Samt hur går det med koncessionen för Spårväg City? Inga klara svar men vackra formuleringar. Utan starkt utbyggnad och prioriterande av kollektivtrafik går Stockholm en mörk framtid til mötes.

 11. Sebastian Lindén skriver:

  Vad jag har förstått så betalar staten hälften av beloppet till Spårväg Syd, vilket är 1,5 miljarder. Men vet någon en bra anledning varför staten hjälper Huddinge Kommun med att finansera bygget?

  Hälsningar,
  Sebastian

 12. Calle skriver:

  Sebastian:
  Huddinge kommun? Är inte spårvägen snarare en fråga som faller under landstingets budget?

 13. Sebastian Lindén skriver:

  Nej, hälften betalar Huddinge Kommun och hälften Staten, vad jag har läst. Men nu blev jag osäker :S

%d bloggare gillar detta: