Ett dåligt beslut egentligen

EU-parlamentet kom fram till både rätt och fel beslut i dag, gällande det s.k. Telekompaketet. Det är en vettig princip att man inte ska kunna bli avstängd från Internet utan att det prövas av en domstol. Om man nu alls ska kunna stängas av från Internet. Det är högst tveksamt i sig.

Men det var också fel beslut i dag. Det är olyckligt att EU fattar beslut om denna typ av frågor. Rimligen bör fortfarande förhållandet mellan enskilda människor och de nationella domstolarna vara en fråga för medlemsländerna själva. Så alla som i dag jublar över ”segern” bör också fundera över vad detta får för fortsatta konsekvenser. Vill vi ha ett EU-parlament som lägger sig denna typ av frågor? Själv är jag klart skeptisk till det.

————————————–

Media i frågan: SvD 2 3 DN, 2, 3, 4, 5, City, SydSv, Exp, AB.

Annonser

10 Responses to Ett dåligt beslut egentligen

 1. Roland Orre skriver:

  De mänskliga rättigheterna enligt svensk lag regleras av Europakonventionen
  http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/index.cgi?action=pod_show&id=37&module_instance=9
  då vi nu har bildat denna union så anser jag att de mänskliga rättigheterna skall tillvaratas i alla länder anslutna till unionen.
  Vad gäller telekompaketet så ser jag det som en stor seger att det inte gick igenom, då tillägg 166 som garanterar mänskliga rättigheter även på internet hade trillat bort i tisdags (endast 138, den självklara rättsäkerheten fanns kvar).
  Internet är den infrastruktur som vi bygger framtiden på, om de mänskliga rättigheterna hade trillat bort, då hade det varit en katastrof utan like om paketet gått igenom anser jag. Jag såg framför mig en väldigt dyster och mörk framtid som jag verkligen inte skulle vilja leva i. Då vore det dags för en reboot av systemet.

  Vidare skulle man få samma problem med telekompaketet som med IPRED som strider mot våra integritetslagar.

 2. Andreas Krohn skriver:

  Roland: Tycker du att EU alls ska lägga sig i relationen mellan enskilda medborgare och domstolar i denna fråga? Visst kan man ha synpunkter på HUR EU ska reglera detta, men då bör man ju först svara ja på frågan OM EU ska reglera det alls.

  Europakonventionen om mänskliga rättigheter har du inte mycket nytta av, den står juridiskt inte över traktatstext eller EU-lag.

 3. Roland Orre skriver:

  Min åsikt i denna fråga är väldigt enkel.
  Vi har en union, om den unionen kan stifta lagar som kan inskränka min frihet (upphovsrätt, patent osv) finner jag det av yppersta vikt att samma union stiftar lagar som garanterar mina rättigheter, annars ser jag hela idén med unionen som förkastlig.

  Det som skulle kunnat hända om med vårt internet i framtiden om telekompaketet gått igenom utan CRA-förslaget vill jag inte tänka på.

  Detta med EU är dubbelbottnat, många saker förenklas med unionen, men jag var motståndare till den vid folkomröstningen, trots att min vision är en global union en gång i framtiden, men makten bör vara distribuerad. Den maktkoncentration som finns i Bryssel ger stor möjlighet till korruption. Parlamentet sköter sig bra, men EU-kommissionen beter sig ofta korrupt, som när det gällde handläggningen av mjukvarupatent-direktiven (”CII”), vilket tack och lov inte gick igenom. Sen är ju frågan vad som gäller den civilrättsliga säkerheten.
  Enligt EU-direktiv och svenska patentlag har vi inte mjukvarupatent, men trots det beviljas även de av både EPO och svenska patentverket.
  Detta med Monsanto tex, vilket jag betraktar som ett av världens farligaste företag fn. Här försöker EU-kommissionen tvinga länder att odla genetiskt modifierat Monsanto-utsäde.
  http://www.france24.com/en/20090302-european-gmo-maize-monsanto-austria-hungary-vote-eu-commission
  att dessutom se att Sverige (en av fem) har varit med och supportat EU-kommissionen här är ju skrämmande, vart är vi på väg?

  När det går åt det här hållet tycker jag att det är bättre att vi återgår till en handels-union men att vi eliminerar centralstyret. Ett distribuerat styre är svårare att korrumpera.

 4. Andreas Krohn skriver:

  Problemet är att diskussionen nu börjar i fel ände. Jag tycker att den uppdelning av överstatlighet och mellanstalighet som fanns i Maastrichtfördraget i grunden var bra. Det är rimligt med överstatlighet för att kunna upprätthålla den inre marknaden. Det finns fler områden där överstatlighet är det mest lämpliga.

  Problemet är en massa pragmatiker som fastnar i sakdiskussioner utan att ha någon ryggrad i principfrågorna. En allmän uppluckring av vad EU-parlamentet kan och inte kan göra tror jag är farlig. Till slut lägger de då sig i vad 17 som helst. Det undviker jag gärna med tanke på vad det sitter för personer där.

 5. Roland Orre skriver:

  Bra, jag tycker det låter som vi är rätt överens.

 6. Roland Orre skriver:

  När jag tänker efter är jag inte säker på att vi verkligen är överens ändå.

  Jag tolkade ditt svar så att du var emot att telekompaketet skulle röstas fram.

  Det som är absolut nödvändigt är att telekompaketet inte går fram som det hade presenteras.

  Om det förslaget skulle gå igenom, då skulle det innebära att internet går mot sitt slut. Det skulle kunna medföra att internet blir kommersialiserat så att det fria ordet dör och att vi inte längre har rättighet att använda nätet hur som helst.

  Det finns sammanfattat på många ställen, men här är ett
  http://werebuild.eu/wiki/index.php/Why_166_and_138

  Andres, var vänlig, svara klart och tydligt. Anser du att det ursprungliga paketet på ett säkert sätt bevarar internet som vår gemensamma neutrala infrastruktur?
  Jag anser att telekompaketet inte garanterar neutralitet, det finns risk för ett kommersialiserat internet (det var här jag möjligen missförstod dig).

  Jag anser själva nätet och dess neutralitet vara fundamental. Om nätets neutralitet ej kan garanteras då finns inget annat än att säga att människans framtid är slut. Den framtiden vill inte jag vara med om, och det är vi många som inte vill.

 7. Andreas Krohn skriver:

  Jag har inte läst hela telekompaketet, men läst tillräckligt mycket om det för att veta att det är väldigt omfattande och dessutom innehåller en rad disparata frågor. Så att ha en uppfattning för eller emot det är bara fånigt.

  Det finns en rad avregleringar och annat som är bra och det är bra att den inre marknaden tar ett helhetsgrepp om denna marknad. Så tillvida är det ett utmärkt initiativ.

  Som Gunnar Hökmark poängterar på Brännpunkt (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2855717.svd) finns olika politiska krafter som driver olika delar av förslaget.

  Vad gäller den mest diskuterade biten, den om hur folk ska eventuellt kunna stängas av från Internet tycker jag två saker. 1: Det ska inte regleras av EU alls (en sekundär konsekvens av den åsikten vore att fälla det förslaget i parlamentet). 2: Jag tycker som princip att man inte ska kunna stänga av folk från Internet alls. Internet är en del av yttrandefriheten, att generellt begränsa det vore ett brott mot principerna i vår grundlag tycker jag.

 8. Roland Orre skriver:

  Du säger: ”Internet är en del av yttrandefriheten, att generellt begränsa det vore ett brott mot principerna i vår grundlag tycker jag”.

  Frågan är om det räcker med att du tycker det? Finns det några garantier för att våra grundlagar kan förhindra att leverantörer i ett avreglerat internet inte godtyckligt kan blockera vilken trafik som förekommer där?

  Du använder också orden ”generellt begränsa” vilket låter farligt, som om du skulle kunna tänka dig viss begränsning… Detta resonemang är farligt då det inte förhindrar godtycklig censur. Tex om en IP-leverantör godtyckligt bestämmer sig för att blockera exvis Skype el Spotit, detta förhindras inte av paketet. Alla adresser på nätet måste vara tillgängliga för alla. Den som begår brott får svara för sitt eget agerande.

  Sen, hittade jag detta vilket låter fullkomligt skrämmande, det kommer tydligen från någon tjänsteman i regeringskansliet som faktiskt öppet uppmanar till yttrandefrihetsbrott.
  http://departementet.wordpress.com/2009/04/16/vad-ar-det-for-fel-pa-tillagg-138/
  Om en tjänsteman med högerextrema åsikter på detta sätt förespråkar censur så bör det undersökas om inte detta är åtalbart. Jag kommer att fördjupa detta, för här är ett tydligt och klart angrepp på nätneutraliteten, vilket telekompaketet i nuvarande utformning inte garanterar. Därav att 138 och 166 verkligen behövs. Bara för att visa hur denne någon, som tydligen jobbar inne i riksdagshuset, kan uttrycka sig gör jag ett utdrag från ovan nämnda blogg här:

  OBS detta vad som följer sägs vara skrivet av Henrik Hansson (som skrämmande nog kallar sig ”politisk sakkunnig”) (jag uppmanar folk att kopiera denna blogg som bevis).
  ===================================================

  En annan komplikation med tillägg 138 är att det innebär ett generellt krav på domstolsprövning för varenda begränsning i yttrande- och informationsfriheten. Det skulle bli väldigt ineffektivt om t.ex. polisen skulle behöva få domstolens godkännande varje åtgärd från polisens sida som innebär en rättighetsinskränkning.
  Dessutom finns det delvis andra problem. Vi har idag avtalsfrihet vilket innebär att internetleverantör (ISP) kan teckna avtal med sina kunder och uppställa villkor som de gemensamt kommer överens om. Med det här tillägget försvåras detta. Exempelvis finns risken att en ISP tvingas gå till domstol för att stänga av en internetanvändare som inte betalar sin räkning: No restriction may be imposed on the fundamental rights and freedoms of end-users. En ISP kanske inte vill att det ska förekomma pornografiska bilder, eller rasistiska uttalanden publicerade på kundernas hemsidor. Jag kan tycka att det ska vara fritt fram att för en ISP att ha sådana regler så länge kunden är införstådd med detta. Detta är en följd av avtalsfriheten. Med tillägg 138 blir detta inte möjligt, utan ISP:n måste i princip gå till domstol för varje fall. Och detta skulle i så fall utgöra ett stort ingrepp i avtalsfriheten som är en viktig princip i det civila samhället, och dessutom kan man diskutera huruvida verkligen en domstol har befogenhet till detta, enligt resonemanget tidigare kring grundlagsproblematiken
  ____________________________________________________
  Detta ovan alltså ett utdrag av någon som får befinna sig inom riksdagshusets väggar och även ge råd till regeringen. Vart är Sverige på väg?
  Avtalsfrihet i all ära, skulle någon acceptera avtal där det står att du inte får prata om det eller det eller att du inte får ringa vem som helst med din telefon?
  En väldigt farlig väg, speciellt om dessa extremhögertankar finns inne i riksdagshuset.
  —————————————————-
  Sedan har konkurrensrätten åberopats för att förhindra detta. Finns det någon vettig person som skulle kunna bevisa att konkurrensrätten skulle garantera att censur förhindras? Konkurrens gäller inte, då man i praktiken ofta har endast en leverantör att välja mellan. Man kan inte idka rent önsketänkande när det gäller fundamentala frågor som gäller vår grundläggande infrastruktur. Sedan, om det finns den minsta risk att nätneutraliteten hotas, då måste den regleras! Företag är inte etiska, och den form av winner-take-all kapitalism vi har idag gynnar monopolbildande, trots konkurrenslagar som synbarligen inte fungerar.

 9. Andreas Krohn skriver:

  Frågan är om det räcker med att du tycker det? Finns det några garantier för att våra grundlagar kan förhindra att leverantörer i ett avreglerat internet inte godtyckligt kan blockera vilken trafik som förekommer där?

  Det tror jag inte. Därav min formulering att jag tycker att det vore ”ett brott mot principerna” i grundlagen. men jag är inte grundlagsexpert.
  ————
  Du använder också orden “generellt begränsa” vilket låter farligt, som om du skulle kunna tänka dig viss begränsning…

  Det finns legitima begränsningar, saker som är brottsliga. Anledningen till formuleringen är att jag inte anser att man ska kunna stänga av folk från ”själva Internet”.

 10. Roland Orre skriver:

  Hjälp!

  Läste just att den avskyvärda människofientliga HADOPI-lagen har gått igenom i frankrikes nationalförsamling.
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2879897.svd#tw_link_widget

  Fransmännen är starka i parlamentet, nu behövs verkligen tillägg 138 och 166.

  Jag trodde bättre om fransmännen.

%d bloggare gillar detta: