Såpa i en bananrepublik?

Människa utan bakgrund sökes. Uppdrag: att vara domare i rättegången mot the Pirate Bay.

Nästan så låter debatten inför den rättegång, som är mycket mer av en såpopera än en rättegång. Plötsligt kan vad som helst bli jäv, eftersom jäv inte längre tycks avgöras på juridiska grunder, utan av storleken på tidningarnas rubriker, mängden konspirationsteorier i bloggosfären eller den allmänna opinionen. Så kan juridik fungera i en bananrepublik. Men förhoppningsvis inte i Sverige. Sverige är internationellt känt för sitt oberoende domstolsväsende.

De som nu angriper trovärdigheten i målet mot the Pirate Bay bör hålla sig försiktiga. Om domaren är jävig eller inte låter jag vara osagt. Men låt oss utgå från att den juridiska aspekten hanteras i god rättslig ordning. Men att för den skull försöka chikanera hela det svenska rättsväsendet som en korrupt konspiration är att gå väldigt långt. Känslor kan vara upprörda i sakfrågor, men det betyder inte att rättsstaten har havererat. Vi vill inte att domstolarnas oberoende ska urholkas.

Trots allt är det domstolarnas sak att pröva fall utifrån rådande lagstiftning. Om det inte går som man vill i ett rättsfall bör det vara lagen man ger sig på, inte den som juridiskt tolkar den. Vi lär inte få bättre domstolar eller fler smarta människor som söker till jurisklinjen om vi kallar dem alla för korrupta idioter.

Annonser

6 Responses to Såpa i en bananrepublik?

 1. Anders Troberg skriver:

  Snälla, läs på innan du skriver.

  Saker som gått fel hittills i det här fallet:

  * Ministerstyre.
  * Mutad polis leder utredningen (var anställd av Warner trots pågående utredning).
  * Samma domare som beordrade tillslaget dömer.
  * Domaren ifråga är medlem i fyra lobbyorganisationer för ena sidan i målet, och sitter i styrelsen för två av dem.
  * Domaren ifråga beordrade tillslaget mot Bahnhof, där Antipiratbyrån via en betald mullvad planterade bevis för att sedan med domarens hjälp skicka polisen på dem för att hitta det kontraband man själv planterat.
  * Rätten läcker ut information och domslut till ena sidan.

  När man sedan tillsätter nästa domare så har hon också varit medlem i sagda lobbyorganisationer.

  Finner inte du det lite märkligt, och inte i enlighet med en sund rättstradition?

  Lägg till det att man sedan från upphovsrättsindustrins sida, med hänvisning till detta korrupta domslut, som inte ens vunnit laga kraft, försöker stänga ner TPB. Kom här ihåg att TPB aldrig stått inför rätta, utan bara fyra av dess företrädare. Siten som sådan har aldrig befunnits olaglig, tvärtom så är den mindre juridiskt riskabel än tex Google (som dels lägger till länkarna själv, och som dels sparar och tillhandahåller kopior av materialet).

  Gör om utredningen (som sagt, polisen som ledde den var samtidigt anställd av Warner), gör om rättegången (eller, om utredningen inte kan styrka brottsmisstanke, lägg ner åtalet). Gör detta med personer som inte har legat i upphovsrättsindustrins säng. Inget annat är acceptabelt i det här läget. Enda sättet att återställa tron på rättssystemet är ett kompromisslöst ”gör om, gör rätt”. Det får inte finnas några tvivel om att det sköts rätt.

  Attityden att ”korrumption finns inte i Sverige” är mycket farlig. Det är precis den attityden som möjliggör korrumptionen. Vist fan har vi korrumption. Den kanske inte ser ut som i länder där man skickar en sedel under bordet, men den finns. Den svenska korrumptionen är samförståndet om gentjänsters korrumption, och den frodas.

 2. Andreas Krohn skriver:

  Oj vilka konspirationsteoretiker det finns. Ett tips: börja inte ett inlägg med ”läs på innan du skriver”. Det drar bara ner din trovärdighet. Kom med sakliga argument i stället.

  Allt det du räknar upp är, om det är sant, en fråga för rättsstaten att reda ut. Men än så länge inget annat än anklagelser. Ingen är fälld. Står du inte för principen att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats?

  Jag tror du fått detta om lobbyorganisationer och föreningar om bakfoten. Dessutom är det inte per se jäv att vara med i en förening, då hade vi nog snart inga oväldiga domare.

  Vad är det för fel på att ”upphovsrättsindustrin” försöker stänga ner TPB? Det är väl bara ett problem om de skulle lyckas, särskilt utan lagstöd?

  Jag anar att ditt förtroende för det svenska rättsväsendet ändå inte är särskilt högt, så varför ägnar du dig åt amatörmässiga anklagelser? Vem ska handlägga dem?

 3. Tor skriver:

  Anders Troberg skrev: ”Samma domare som beordrade tillslaget dömer.”

  Vilket tillslag menar du? Inte det mot Pirate Bay väl?

  @Andreas Krohn
  Det Troberg uttrycker är ju litet tillspetsat, men nog finns det en rad oegentligheter och tveksamheter. Nu tror jag inte så mycket på konspirationsteorier, däremot framstår det som att ganska hänsynslösa antipiratorganisationer utnyttjar rättssystemet. Ta bara en sådan sak som att antipiratbyrån låg på Bahnhof för att de skulle installera trojaner på kunders servrar – även externt (källa). Och är det inte litet märkligt att polisen som på beställning kommer och beslagtar det som kronofogden just burit ut vid ett beslag?

  När ledande regeringsföreträdare tycker att det bara är bra att en polis som har utrett TPB-fallet anställs av en organisation som har stort intresse av att ta del av sekretessbelagda uppgifter och där anställningen lätt skulle kunna uppfattas som en belöning/muta, då tycker jag att det finns skäl att fråga sig om inte svenskarna är litet väl godtrogna och naiva.

 4. Andreas Krohn skriver:

  Jag säger inte att det inte kan finnas oegentligheter. Vad jag säger är att de ska utredas i laga ordning av rättsväsendet. Jag kan inte tänka mig att någon potentiell oegentlighet går obemärkt förbi i detta fall.

  Att en anställning i efterhand skulle ses som en muta är nog tveksamt, även om man kan tycka att mutlagstiftningen borde kunna omfatta en sådan situation. Men det gäller i så fall att belägga att de hade en relation under tiden personen var polis. Men rätten att byta jobb skyddas annars ganska hårt av EG-rätten.

 5. Restjejen skriver:

  Tack för ett vettigt inlägg i denna debatt, är jurist och blir så TRÖTT på att allt kan vara jäv…! Läs Claes Sandgrens artikel på brännpunkt i svd den är vettig!

 6. Göran Östman skriver:

  Anders Troberg säger:
  ”När man sedan tillsätter nästa domare så har hon också varit medlem i sagda lobbyorganisationer”.

  Andreas Krohn svarar:
  ”Jag tror du fått detta om lobbyorganisationer och föreningar om bakfoten. Dessutom är det inte per se jäv att vara med i en förening, då hade vi nog snart inga oväldiga domare”.

  Det är Andreas som har fått om bakfoten lobbyorg. är inte en förening av ideellt arbetande människor utan betalda för att lobba för en sak eller fråga. Så en domare kan vara med i föreningar i mål där de ej är medlemmar. Andreas du är lite godtrogen när du skriver: ”Jag säger inte att det inte kan finnas oegentligheter. Vad jag säger är att de ska utredas i laga ordning av rättsväsendet. Jag kan inte tänka mig att någon potentiell oegentlighet går obemärkt förbi i detta fall”. För att det skall ske så krävs det en mycket stark opion.

%d bloggare gillar detta: