Mer svårstyrt EU

Onekligen skakade gårdagens val om maktstrukturerna i EU-parlamentet. Tydligast för den socialistiska gruppen som backar rejält. Men det kommer också in en rad nya partier, från Sverige Piratpartiet, som måste hitta sina platser i de partigrupper och strukturer som finns för att styra parlamentet. Fortfarande kommer arbetet i parlamentet att handla om att hitta koalitioner och majoriteter.

Moderaternas och Kristdemokraternas grupp EPP och Folkpartiet och Centerns grupp ALDE får fortsatt en mycket stark position i parlamentet. Kanske ännu starkare eftersom det kommer in massa småpartier som kommer att få svårt att få inflytande.

Men i början kommer det att vara svårt att styra parlamentet, inte bara partier är nya, människorna är det också. Vilka vet vi inte riktigt än heller, personkryssen kan nog möblera om en del.

Hur makten utkristalliserar sig ser vi inte än. Det kommer att bli spännande att följa.

Annonser

One Response to Mer svårstyrt EU

  1. Beckham skriver:

    Kan bli mycket svårstyrt om inte Lissabonfördraget går igenom.

%d bloggare gillar detta: