Skattesystemet är en röra

Svenskt Näringslivs skattekommission presenterar i dag ett förslag till nytt skattesystem och en revision av beskattningen på framför allt företagande. Huvudslutsatserna finns på SvD Brännpunkt. Kommissionen föreslår också en sänkning av den maximala marginalskatten till 40 procent.

För ungefär ett halvår tittade jag närmare på hur man skulle kunna förändra inkomstskatten i Sverige. Bland annat skissade jag på ovanstående förslag om en minskad marginalskatt.

En huvudslutsats för alla som går igenom det svenska skattesystemet är att det är väldigt spretigt och svåröverblickbart. Alldeles oavsett vad man tycker om nivåer eller fördelningspolitik borde det finnas en politisk ambition för alla politiker att göra systemet enklare. Dagens system är ett lappverk av social ingenjörskonst. Dessutom konstruerat av flera olika ingenjörer med olika politisk vilja.

———————————-

Tidigare inlägg: Om skattesystemet användes i det sociala livet.

Annonser

One Response to Skattesystemet är en röra

%d bloggare gillar detta: