Håll kommunerna tight Borg

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg meddelar att mer pengar till kommunerna är en viktig prioritering för Moderaterna. Sensommaren har innehållit en lång lobbykampanj från flera håll om att satsa mer pengar på kommunerna och det interna trycket inom partierna är säkerligen hårt. Men det är inte ett lätt beslut att bara skjuta till mer pengar.

Kommunerna har bakom sig en period av feta år. År då rationaliseringarna, som annars är legio för kommunerna, har stått tillbaka. År då den kommunala kostymen växt. År då de anställda blivit fler och kommunerna i många fall unnat sig lyx i form av nya idrottsanläggningar och andra skrytprojekt. Detta är delvis, men inte hela, orsaken att kommunerna nu får det tufft. Den kritik som levererades av Timbros Thomas Idergard på DN debatt (6/8) är därför behövlig, även om så klart kommunlobbyn inte håller med.

Regeringen måste därför göra en avvägning av hur mycket pengar kommunerna ska få och när. De kan inte få för mycket så att de inte behöver spara alls. De kan heller inte ges pengarna permanent, eftersom de då i nästa högkonjunktur kommer att ha mer resurser än någonsin. Det senare innebär dessutom att sambandet mellan kommunalskatt och kommunal service allt mer urholkas. Då kan vi snart sluta tala om kommunalt självstyre, eftersom kommunerna egentligen är beroende av bidrag från staten. En vettig grundsyn, oavsett ideologi, borde väl vara att kommunerna ska klara sig op sina egna pengar?

Svenskans ledarsida pekar också mycket klokt på att regeringen inte bara kan fokusera på kortsiktig konstgjord andning av kommunsektorn:

Det finns anledning att se över tillskotten till landsting och kommuner, men skälen att satsa på skattesänkningar för det privata näringslivet torde vara större inte minst då arbetslinjen hävdas.

Det går att ”köpa kvar” jobb i kommunsektorn kortsiktigt. Men det som garanterar jobben på längre sikt är att tillväxt och att folk jobbar och betalar skatt. Pengar till kortsiktiga lösningar kommer att stå mot långsiktiga satsningar på välstånd.

Anders Borg gör klokt i att hålla kommunerna tight. En Allianspolitik kan knappast bara handla om att rädda jobben genom att upprätthålla anställningar i offentlig sektor. Lars Ohlys applåder av en sådan politik borde få dem att tänka ett steg till.

Annonser

One Response to Håll kommunerna tight Borg

  1. […] Posts Håll kommunerna tight BorgDålig upphandling är stöldElaka citat är roligareBra politisk […]

%d bloggare gillar detta: