Pösmunkeri som strategi?

Det är inga små ord Piratpartiets partiledare tar på DN debatt i dag. Partiledaren Falkvinge ägnar första stycket av artikeln att försöka jämställa piraterna med arbetarrörelsen och miljörörelsen. Än så länge kommer det från ett parti som parlamentariskt har haft en tredjedel av Junilistans framgångar. Det finns mycket kvar att bevisa innan sådana ord inte bara ska avfärdas som pösmunkeri.

Snarast verkar piraterna gå bakåt i undersökningarna. Tyvärr går i stället ett annat enfrågeparti upp, Sverigedemokraterna.

Falkvinge ägnar annars dagens DN-artikel åt att lansera att Piratpartiet ska ställa upp i kommunvalet. Fast i en elitistisk variant. Medelmåttor göre sig icke besvär:

Därför är det viktigt för Pirat­partiet att det är våra allra skarpaste representanter som banar vägen för lokal politik: partiets styrelse kommer att ställa mycket hårda krav på de lokala organisationer som vill ställa upp i lokala val, och bara låta de mest kvalificerade gå vidare till att skaffa landstingsblå och kommunalvita valsedlar i september 2010 bredvid de riksdagsgula.

Inget folkrörelsetänk här inte.

Men samtidigt är detta ett försök att bredda Piratpartiet och dess överlevnad. Eftersom risken är överhängande att (pp) inte kommer in i riksdagen, ska nog detta ses som ett försök att just överleva. Dessutom ger det för framtiden tillgång till en rad offentliga partistöd och betalda förtroendeuppdrag. Det är samma strategi som Sverigedemokraterna använde förra valet för att ladda inför valet 2010.

Återstår nu att se var Piratpartiet lyckas få fram kandidater. Piraterna är ett intressant politiskt fenomen. Lite synd kan tyckas att de nu till form och framtoning blir som ett parti bland de andra. Samma sak hände förvisso med det förra partiet som ville vara annorlunda, Miljöpartiet. Inte mycket finns kvar av det som skiljde dem från de andra. Kanske är konformism ändå vägen att nå bred politisk framgång.

Allt för mycket stöddighet och pösmunkeri kan dock slå tillbaka. Piratpartiet gör klokt i att ha en självbild som en liten uppstickare.

Annonser

16 Responses to Pösmunkeri som strategi?

 1. Nizze W skriver:

  En-frågen partier som snabbt kommer upp, försvinner in i glömskan nästa lika snabbt. Piratpartiet will fade-away…..

  SD är ett helhetsparti med sikte på att Sverige i fortsättningen skall vara en demokrati och stolt kunna efterleva Mänskliga Rättigheter.

  De styreande partierna idag, gör allt för att mörka deras dolda sjuka agena med Islamifieringen.

  Islams diktaturer har en öppen agenda: TOTALT VÄRLDSHERRAVÄLDE som inte får ifrågasättas eller diskuteras.

 2. Anders Troberg skriver:

  Varför klarar inte PPs motståndare av att räkna längre än 1? Det är inte ett enfrågeparti. Gå till piratpartiet.se, titta överst på sidan och räkna.

  Du drar också biten med att representeras av de skarpaste representanterna ur sitt sammanhang. Det handlar om att man ska göra en seriös insats i de kommuner man ställer upp i, inte ställa upp överallt vare sig man har bra kandidater eller inte. Man vill inte göra ett sånt fiasko som SD gjorde i några kommuner, där folk inte visste att de var valda, inte dök upp på möten och på det hela taget inte brydde sig.

 3. Grå skriver:

  Nizze W. Får jag föreslå att du letar reda på det av SDs partiledning censurerade tillägget till deras partiprogram som berör invandring. Det kallas 33-punktsprogramet, har röstats igenom som något SD står bakom, men raderats från hemsidan då det tydligen på flera punkter bryter mot FN: och EU:s deklarationer om mänskliga rättigheter och står i strid med svensk grundlag.

  Jag räknar inte med att du tror mig, så leta själv och kolla upp saken.

 4. Andreas Krohn skriver:

  Anders: Piratpartiet uppfattas i den allmänna debatten och av sina väljare som ett enfrågeparti. De kommer också att göra det så länge de svarar ”pass” på vad de tycker i över 90 procent av alla politiska frågor som behandlar av de församlingar de kandiderar till.

  Först när vi får se en komplett politik från (pp) kan vi kalla dem något annat än enfråge- och/eller missnöjesparti. Än så länge har de färre politiska svar än Ny Demokrati hade.

 5. Ravenna skriver:

  Andreas, att vi måste svara pass på mycket beror på att de tokstollarna som ställer frågorna ofta ställer frågor ur ett för oss ointressant perspektiv.

  ”Hur många miljoner tycker du att vi ska satsa på skolan?” – pass.
  ”Vad har ni för visioner för skolan?” – här skulle jag kunna göra en 10-sidig beskrivning av allt som PPs politik skulle kunna göra för skolan.

  Vi engagerar oss inte i fördelningspolitik. Men sedan när är det det enda perspektivet? Det är just där som liknelsen med miljöpartiet blir relevant – de förde in miljödimensionen. Vi för in informationsdimensionen i lokalpolitiken och integritetsdimensionen i den internationella politiken.

  Att sedan våra kritiker hellre lyssnar på varandras missuppfattningar än att gå till http://www.piratpartiet.se och kolla efter själva… det kan vi inte göra så mycket åt.

 6. Andreas Krohn skriver:

  Ravenna: Jag är ledsen, men länder styrs på ett visst sätt i demokratier. Vi har – och kommer att ha – en statsbudget, även om (pp) kommer in i riksdagen. Man kan ha vilka visioner man vill, men så har vi valt att vår demokrati ska fungera.

  Det leder inte till slutsatsen att (pp) inte borde eller borde få ställa upp för uppdrag. Men det leder till att (pp) får leva med att definieras som enfråge- eller missnöjesparti. Den delen av statskunskapsboken kommer ni väl inte att skriva om?

  Jag hittar för övrigt inte ett skvatt om skolan eller skolpolitik på piratpartiet.se, så den hänvisningen ger inte mycket.

 7. Ravenna skriver:

  Andreas, alla måste inte syssla med allt. Visst måste det finnas en fördelningspolitik, men alla partier måste inte ha åsikter om detta eller driva politik ur det perspektivet.

  PP har inga ambitioner på att bli lika stora som moderaterna. Vi behöver inte en heltäckande politik, och vi skulle heller inte med någon framgång kunna föra en heltäckande politik. Men det är heller inte nödvändigt. Många partier tillsammans kan komplettera och balansera varandra, särskilt om det har olika perspektiv.

  Sedan när är politiken svart/vit? Sedan när är man per automatik ett enfrågeparti om man inte har ett svar på allt? Det är ett långt steg mellan heltäckande politik och enfrågepolitik. PP befinner sig definitivt i det gråa, och det är viktigt att inse detta om man vill verka seriös i debatten.

  Det står ännu ingenting som skolan på PPs hemsida, men det kommer. Trots allt är det ju mindre än 12 timmar sedan vi offentliggjorde våra ambitioner att vara politiskt verksamma på den nivån.

  Dock hittar du information om bra mycket mer än en fråga på piratpartiet.se

 8. Andreas Krohn skriver:

  Ravenna: (skriver) ”Det står ännu ingenting som skolan på PPs hemsida, men det kommer. Trots allt är det ju mindre än 12 timmar sedan vi offentliggjorde våra ambitioner att vara politiskt verksamma på den nivån.”

  Låter möjligen som en hållbar bortförklaring vid en första anblick. Men det är i sig ett märkligt perspektiv att först göra anspråk på makt. Sedan säga vad man ska göra med den. Makt blir då ett väldigt centralt begrepp för ett parti.

  Jag undrar för övrigt hur riksdagen skulle fungera om den innehöll massa partier som saknade politik på väsentliga områden. Ungefär som Svenska Spels lottodragning troligen.

  Begreppet enfrågeparti ska nog inte tolkas exakt som ett parti som driver en fråga. Sverigedemokraterna är i mina ögon också ett enfrågeparti, även om de driver flera frågor. Den nuvarande definitionen på Wikipedia tycker jag sammanfattar ganska bra. Varför blir Piratpartister så sura när man kallar partiet enfrågeparti?

 9. Ravenna skriver:

  Det är inte det minsta av en bortförklaring – vi har än så länge bara tillkännagjort ett beslut att satsa på kommunpolitiken på de platser där det finns frågor att driva. Nästa steg blir då att utreda var vi har frågor att driva. Det är väl inte så underligt?

  Tankefelet som du gör är att du utgår från att partier av PPs typ skulle hamna i någon slags majoritet i riksdagen. Men det är inte vad vi sysslar med – vi är ett litet parti som satsar på en vågmästarroll i riksdagen. Detta fungerar i en situation när man har tydliga och ganska jämna block mellan opposition och regering, vilket är situationen. Det skulle inte fungera på alls samma sätt om vi hade 17 småpartier istället.

  Det går inte att utvärdera PP utefter hur det skulle vara om alla gjorde på det viset – man måste utvärdera alla partier utifrån deras faktiska omgivning, situation och folkliga stöd.

  Wiki-länken som du pekar på säger: ”Ett enfrågeparti är ett politiskt parti som bara har en klar politisk handlingslinje i en enstaka fråga.”

  Den definitionen är bra, men problemet är att Piratpartiets politik spänner över ett stort antal mycket breda frågor och politiska områden, och att vi inte alls passar in på beskrivningen ”enstaka fråga”. Planskida korsningspartiet och jongleringspartiet tar wiki upp som exempel, och det är passande att jämför med – PP är betydligt mycket bredare än så.

 10. Andreas Krohn skriver:

  Fast Piratpartiet är knappast bredare än Vrinnevilistan (ett av de partier som uppbär Landstingsmajoriteten i Östergötland) som också finns med i uppräkningen.

  ”Enstaka fråga” definierad som integritetsfrågan och härledningar därur är det enda jag sett från (pp) i alla fall. Möjligen också motståndet mot Amsterdamfördraget, men där utan särskilt bred analys eller något formulerat alternativ. Såg iof att Falkvinge ville ge EU:s överstatliga organ, Europaparlamentet, rejält ökad makt på bekostnad av medlemsstaterna. Svårt dock att ta det på allvar.

 11. Ravenna skriver:

  Om medborgarrätts/integritetsfrågan är en ”enstaka fråga” så är även budgetfrågan en ”enstaka fråga”.

  Medborgarrätts/integritetsfrågan omfattar lika mycket som budgetfrågan, men ur ett annat perspektiv.

  Vrinnevilistan? De sysslar med att förbättra vården i Östergötland. Det är mycket riktigt en enstaka fråga.

  Det jag inte förstår är varit våra kritiker lägger ner så mycket tid och energi på att försöka hävda att vi är ett enfrågeparti. Det är nog bara en försvarsmekanism: om man kan intala sig själv och andra att det vi sysslar med bara angår några få insnöade nördar, så behöver man inte tänka till och ta oss på allvar.

  Men den som lever får se. Vi försvinner inte, det är i alla fall ett som är säkert.

 12. Andreas Krohn skriver:

  Löjlig jämförelse med budgeten. Budgeten i sig är inte ens en politisk fråga, det är ett medel.

  Det som stör mig är att Piratpartiet vill ha makt att besluta i alla frågor som riksdagen beslutar om (vilket alla ledamöter har). Men de vägrar tala om innan valet hur de tänker rösta. Det är allt ifrån odemokratiskt till lurendrejeri till ren populism, lite beroende på hur det omsätts i praktiken. Jag ställer inte bara det kravet på Piratpartiet, utan på alla partier. De kommer att få makt över det våldsmonopol som kan användas mot medborgarna och de kommer att få en beskattningsrätt och därmed kunna disponerna mina pengar.

  Märkligt att ett parti, som så mycket bygger på att vara skeptisk till statlig makt, kan hantera den så lättvindigt om det hade den i sina egna händer.

  Så länge (pp) inte öppet deklarera vad de ska använda sin makt till tänker jag vara lika misstänksam mot partiet som mot alla andra mörkande partier.

 13. Hastur skriver:

  Att bara släppa fram de mest kvalificerade är nog en grej fler partier borde ta efter, det finns alltförmånga idioter inom politiken.

 14. Andreas Krohn skriver:

  Hastur: Kanske. Men det skulle bli brist på politiker i så fall. Vi får nog vad vi betalar för…

 15. Hastur skriver:

  Anderas Krohn: Mycket möjligt, men tänk vilka pengar staten skulle spara.

%d bloggare gillar detta: