Kan Fredrik Reinfeldt strunta i stämman?

När Moderaterna nu håller partistämma är det formellt sett en högtidsstund. Det är Moderata Samlingspartiets högsta beslutande organ som sammanträder. Likt Regeringsformen stipulerar att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket” stipulerar Moderaternas stadgar att stämman är partiets högsta beslutande organ. Den ingen kan stå över.

Men vad innebär det i praktiken?

Nuförtiden används dessa sammankomster lika mycket till att göra utspel från partiet som att fastslå politiken. Den mesta av mediarapporteringen från stämman handlar om vad regeringen ska genomföra och valtaktik. Inte faktiska beslut. Kanske för att besluten inte är så viktiga?

Och formen kan så klart ifrågasättas. Är en stämma vart annat eller vart tredje år verkligen ett modernt sätt att utveckla politik. Knappast. Världen rör sig snabbare och snabbare. Dessutom ditter Moderaterna i en koalitionsregering, i vilken de ständigt måste sluta kompromisser.

Men kan då Reinfeldt strunta i stämman?

Den förra moderatstämman beslutade tex att (jag medger att det är ett perifert exempel) golf skulle kunna ingå i anställdas friskvårdsundantag. Har det genomförts under de två år (med moderatledd regering) som gått sedan? Nej. Ändå vore det väl en enkel sak för Anders Borg att fixa någon eftermiddag? Det finns självklart tydligare exempel, som värnskattens avskaffande, som heller inte genomförts.

Slutsats? Stämman kan besluta om en viss politisk inriktning, men den kan inte säga när och hur den ska genomföras. Regeringen kan alltid hänvisa till det rådande ekonomiska läget eller de andra partierna i regeringen. Jag tror heller knappast att Moderaterna vill ha det på annat vis.

Men det innebär inte att Reinfeldt kan strunta helt i besluten. Han har knappast mandat att genomdriva en politik som står rakt på tvärs med stämman. Eller? Hur var det med höjda bensinskatter?

Om det kommer till speciella politiska omständigheter, eller att rädda regeringsmakten har fortfarande partiledningen stor frihet. Moderaterna har en tradition av att ge sin partiledning ganska lösa tyglar. Men det är klart att organisationen inte, till slut i alla fall, skulle acceptera en partiledning som inte lyssnade alls på organisationen.

Så frågan är hur stor denna stämmas beslut ska värdesättas. Inget av ombuden skulle vilja att regeringen sprack på grund av ett enskilt beslut. Därför blir besluten per definition bara riktlinjer.

Så länge Fredrik Reinfeldt har starkt opinionsstöd inom partiet och bland befolkningen så att han kan bilda regering, kan han faktiskt göra ganska mycket som han vill.

———————————–

I övrigt håller jag med Maud Olofsson om att Alliansen måste våga mer och Per Ankersjö om att Moderaterna är för fega om LAS.

Annonser

One Response to Kan Fredrik Reinfeldt strunta i stämman?

  1. […] och tycker,  Mitt i steget,   Karl Hellberg,  the Campaign Dossier,   Mitt i steget2,  Krohniskt,  Fredrik […]

%d bloggare gillar detta: