Myter om löner och skatt

I Sverige har vi en tradition av att prata om löner före skatt, inte efter. Men egentligen är det ganska märkligt, man kan ju bara köpa mjölk, skor eller en ny TV för de pengar man får behålla i handen.

Men än värre är att det lurar folk. Det ger dessutom upphov till en rad tidningsankor och direkt lögnaktiga politiska påståenden. Igår såg vi ett exempel (Expressen, korrigering på Second Opinion, min kommentar), men det var knappast unikt. En av förklaringarna är att det är hart när omöjligt att förstå konsekvenserna av dagens svenska skattesystem. En annan är att denna okunskap används för att medvetet lura folk.

För några månader skrev jag en analys av just detta för Stockholms Handelskammare. Några exempel ur rapporten är:

En person som ökar sin lön före skatt med 100 procent, från 10 000 kronor till 20 000 kronor får bara 84 procent högre inkomst efter skatt. Däremot kommer personen att få betala 183 procent högre skatt.

En vanlig uppfattning är att en dubbelt så hög lön före skatt är en dubbelt så hög lön. Men det är fel, det gäller inte ens vid låga löner. När man kommer upp i nivåer där statlig skatt också blir aktuell blir sambandet än svagare.

En jämförelse mellan en person som tjänar 20 000 kr/mån och en som tjänar 50 gånger så mycket, 1 000 000 kr/mån, blir väldigt annorlunda efter skatt. Efter skatt är skillnaden nere i 29 gånger så hög lön. Skillnaden i hur mycket skatt de betalar är å andra sidan över 120 gånger så stor.

Ofta görs jämförelser mellan tex en välbetald VD:s lön och ”vanliga arbetares”. Men här blir jämförelsen ren lögn. Den typen av jämförelser kan bara göras av en person vars politiska agenda är långt starkare än den intellektuella hederligheten. Som citatet ovan visar finns inga samband mellan lön före skatt, skatt eller inkomst efter skatt.

En annan vanlig lögn/illusion om löner är att en procentuellt lika stor ökning av lönen är ”rättvis”. Om rättvis i detta fall ska tolkas som ”ger samma procentuella resultat” är även detta fel. För att få reda på hur stor en löneökning egentligen är måste den räknas om från före skatt till efter skatt. En löneökning på fyra procent före skatt blir inte alls lika stor efter skatt. Inte för någon inkomst. Men det finns heller inget generellt omräkningstal, det slår helt olika beroende på inkomst.

De som drabbas värst är de som har inkomster nära de båda brytpunkterna för statlig skatt (cirka 32 000-47 000). En löneökning på en procent före skatt varierar för normala inkomster i värde mellan 0,66 och 0,93 procent efter skatt. Det innebär att alla löneökningar före skatt måste räknas med hjälp av faktorn i kurvan nedan för att se vad de är värda efter skatt.

Kurvan som behövs för att räkna ut sin lön efter skatt är ganska komplicerad:

image008

[Tabellen i bättre upplösning]

För att få reda på vad din löneökning är värd egentligen: Leta rätt på din inkomst i diagrammet och multiplicera omräkningstalet med din löneökning i procent före skatt. Tabellen stämmer väl för normalstora löneökningar upp till cirka fem procent. Om löneökningarna blir väsentligt större än fem procent måste värdet korrigeras.

En not till detta är att effekten av detta ”problem” faktiskt är som minst för personer med mångmiljonlöner, de drabbas minst. Akademiker mitt i karriären är de största förlorarna.

Slutsatsen av allt detta är mycket enkel: om någon försöker göra jämförelser mellan folks inkomster – och använder lön före skatt som måttstock – stämmer det inte med människors verklighet. Leta efter den dolda politiska agendan eller okunskap, svaret ligger i någon av de två.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: