Att skydda sig bakom siffror

När jag läser Thomas Bodströms försvar på den egna bloggen blir jag genast misstänksam. Han skriver som förklaring till sin kritiserade sidoverksamhet:

När det gäller interpellationer har jag 6 gånger flera än genomsnittet, motioner 4 gånger flera än genomsnittet, skriftliga frågor 4 gånger flera än genomsnittet, anförandetid i riksdagen 3 gånger mera än genomsnittet.

Alla som jobbat i riksdagen brukar alltid vända sig mot det sättet att mäta resultat. Att verkligen göra politisk nytta låter sig inte kvantifieras så lätt och man kan heller inte vara säker på att ledamoten själv gjort jobbet (utom talartiden så klart). Makthavare visar också att så troligen inte varit fallet med Bodström. De skriver:

I ett brev som undertecknats av ledningen för det socialdemokratiska riksdagskansliet och skickats ut till ledamöterna och de politiska tjänstemännen fastslogs att det inte var acceptabelt för ledamöterna att skicka ut skrivorder om motioner till de politiska tjänstemännen på kansliet, skrivorder som endast innehöll kortfattad information om vilka motioner som ledamöterna ville få skrivna och vilka krav dessa motioner skulle innehålla. Skrivorder som sedan de enskilda tjänstemännen alltså förväntades verkställa i motionsskrivandet.
[…]
Brevet var allmänt hållet utan att peka ut någon eller några enskilda ledamöter. Men nu kan Makthavare.se alltså berätta att brevet skrevs mot bakgrund av en enda (s)-ledamots agerande: Thomas Bodström.

Själva grundcaset är trots allt väldigt svårt för Bodström att förklara bort. Han har bevisligen hunnit både skriva böcker och vara med på ett otal rättegångar under tiden han haft ett heltidsuppdrag som riksdagsledamot. Antingen får han försvara linjen att riksdagsuppdraget och lönen inte är  heltid – eller så får han lägga ner sidoverksamheten.

Att försöka gömma sig bakom siffror saknar trovärdighet.

————————————-

Bloggar på samma tema: Peter Andersson, Mary X Jensen, Den hälsosamme ekonomisten, Sydsvenskan, Kent Persson, PJ, Mårten Schultz, Mats G Nilsson och Fredrik Malm.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: