Mindre Riksdag – mer politik

Jag tror att många kan skriva under på ledaren i dagens Svenskan som tycker att Riksdagen kan bli mindre. Dock kanske inte utifrån att Thomas Bodström ska få skolka från sitt uppdrag, utan för att det skulle kunna ge oss en bättre och mer levande riksdag.

Norge, som också är ett glesbefolkat land klarar sig på 169 ledamöter i Stortinget. Även om Norge är ett mindre land har de fler parlamentariker per invånare än Sverige. Detsamma gäller Danmark som har 179 ledamöter i Folketinget, också fler per invånare än Sverige.

Antalet handlar i grunden om att kunna representera folket på ett rimligt sätt. Tidigare handlade den typen av representation om att man skulle bo nära sin riksdagsledamot. Men tekniken har ändrat det beroendet av geografiskt avstånd. Kontakten är ett klick bort.

Kanske skulle talmannen efter riktigt lång betänketid kunna räkna upp över 300 riksdagsledamöter. Men det är han nog ensam om i Sverige. Det finns många riksdagsledamöter som är så okända att inte ens en procent av väljarna i deras egen valkrets skulle känna till dem. Anledningen till att de är okända är ofta att de inte tillför den politiska debatten något väsentligt. Eller inte bryr sig om kontakten med sina väljare.

Med så många riksdagsledamöter vi har i dag, finns inte arbetsuppgifter åt alla. Alla behövs heller inte för att ge den politiska debatten spänst.

Den som tror att en bantning av riksdagen skulle minska demokratin borde i den konsekvensens namn argumentera för en fördubbling av antalet ledamöter. Men det finns ingen som gör. Däremot många som tycker att riksdagen kunde bli mindre.

Jag tror inte särskilt många skulle protestera om vi la oss strax över våra grannländer Norge och Danmark och landade på 201 riksdagsledamöter.

Annonser

2 Responses to Mindre Riksdag – mer politik

 1. Staffan skriver:

  Jag är inte helt säker på var jag står i frågan om riksdagens storlek. Visst, 201 ledamöter skulle göra varje enskild ledamot viktigare, och minska mängden ledamöter som mest agerar röstboskap åt sina partier.

  Men, riksdagens viktigaste arbete görs inte i plenisalen. Det riktiga arbetet utförs i diverse utskott, femton till antalet (plus EU-nämnden). Det minsta antalet ledamöter ett parti idag kan få är 14, vilket gör att de kan bemanna de flesta utskott på ”heltid”.

  Om vi i stället drar ner antalet ledamöter till ~200 blir det lägsta antalet ledamöter per parti bara 8. Det innebär att ett parti som precis klarar sig över gränsen bara kan bemanna sina utskottsplatser på halvtid. Om vi ser efter hur många röster som krävs för att uppnå 16 ledamöter blir det ungefär 8% – en siffra som bara S och M kommer upp i, med C och FP hack i häl på 7,9 och 7,5. KD, V, och MP ligger rätt långt efter.

  Så visst, S och M är så pass stora att de har rätt många ledamöter som inte behöver göra så mycket faktiskt jobb i riksdagen, utan bara dyka upp och trycka på knappar. Jag tror det i viss mån är priset vi får betala för att småpartierna ska ha tillräckligt många ledamöter för att kunna göra ett fullgott jobb.

  Ett annat alternativ är ju att dra ner radikalt på antalet utskott också. Finans- och Skatteutskotten kanske skulle kunna slås ihop. Men det skulle kräva en bra mycket mer genomgripande förändring än att enkelt specificera hur många ledamöter riksdagen ska ha.

 2. Andreas Krohn skriver:

  Staffan: det ligger mycket i det du säger. Å andra sidan påpekar du själv att det inte är säkert att riksdagen ska ha 15 utskott (det har ju varit ännu fler). Dessutom har partierna fler resurser än ledamöterna att bevaka politik. Från de små partierna får kanske en ledamot sitta i två utskott, vilket ju funkar i tex Europaparlamentet. En del av besparingen på antalet ledamöter bör definitivt läggas på att stärka (de kvarvarande) ledamöternas tjänstemannastöd. Det ger också mer självständiga parlamentariker.

  Sedan har vi ju i praktiken mycket av ett tvåpartisystem i dag. Färre ledamöter kan öppna för ytterligare samarbete mellan partier.

  Sedan tillhör förvisso jag dem som inte skulle störas av ifall antalet partier minskade med 2-3.

%d bloggare gillar detta: