Wetterberg går bakåt

Gunnar Wetterbergs förslag om att göra alla nordiska länder till ett är förvisso intressant och en tankeställare. Men det är också ett hopplöst omodernt tänkande och helt orealistiskt att någon politiker skulle lägga kraft på.

Det intressanta är egentligen perspektivet på Norden, där Wetterberg skriver:

De fem nordiska länderna har drygt 25 miljoner invånare. De nordiska ländernas BNP uppgick 2006 till 1 224 601 miljoner dollar, vilket skulle ha gjort Norden till världens tionde största ekonomi, strax efter Kanada och Spanien men rejält före Brasilien och Ryssland.

Det är nationalstater som Sverige eller Danmark som är det omoderna. I dag  utgör regioner basen för Europa. Landsgränser blir allt mindre viktiga. Alla är medborgare i EU. Utom Norge och Island då.

Häri ligger också möjligheten att stärka Norden. Bara Sverige, Finland och Danmark är med i EU. Genom att Norge och Island valt att ställa sig utanför tappar vi nordisk makt inom EU. Alla länder är heller inte med i varken EMU eller NATO. Vi nordbor verkar lite fega när det kommer till samarbete.

Att tro att befolkningarna i Norden skulle ge upp sin nationella suveränitet för ett pappersprojekt som Norden är faktiskt bara löjligt. Men hur de nordiska länderna kan samarbeta bättre är viktigt. Låt oss hoppas att Island går med i EU så att norrmännen också vågar detta. Sedan kan Sverige och Danmark införa euro. Då skulle vi få en betydande styrka och enighet i Norden.

Annonser

2 Responses to Wetterberg går bakåt

  1. […] I sin artikel på DN debatt föreslår Wetterberg att Norden ska bilda en opinion. Jag håller med bloggaren Krohniskt i slutsatsen att detta är helt förlegat. Det är en idé som är […]

  2. Stig skriver:

    Bort med EU! Skapa en Nordisk Union där de nordiska folken kan känna sig hemma. Förr eller senare kommer hybriden EU att kollapsa. Det går inte att skapa ett enat Europa. Charlemagne, Napoleon och Hitler försökte. Vi vet hur det slutade.
    De nordiska folken vill inte bli styrda av papisterna nere i Brüssel. EU-tanken har aldrig fått något helhjärtat stöd i norr. Däremot är tanken på en Nordisk Union något som folken i dom nordiska länderna kan sluta upp bakom. Wetterberg är i det här sammanhanget ingen bakåtsträvare utan ser framåt. Om inte så kommer vi att få finna oss att vara ett protektorat i utkanten av Europa.

%d bloggare gillar detta: