Ministerstyre eller myndighetsstyre

Fredrik Schultes inlägg på Brännpunkt är ett mycket välkommet inlägg i en viktig demokratidiskussion. Det är en debatt som ska tas på allvar och som knappast lämpar sig för tvärsäkra slutsatser.

I Sverige har vi en god tradition av självständiga (oväldiga) myndigheter och ämbetsmän. Tanken är att myndigheterna ska verka i folkets intressen och utifrån sin sakkunskap. I grunden är det nog rätt tänkt.

Schultes kritik går i sak heller inte så mycket ut på den ordningen, utan han noterar att detta inte längre är en sann bild:

Det råder ingen tvekan om att det finns en utbredd tendens hos enskilda myndigheter att driva en egen politisk agenda. I vissa fall antyds även uppfattningen att samma myndigheter skulle stå över riksdag och regering.

[…]

Min uppfattning är att vi nu passerat punkten där möjligheten till återvändo är stängd. Vi kommer inte få tillbaka den gamla Svenska ämbetsmannakåren. Därför är det hög tid att förlika sig med verkligheten, reformera den svenska förvaltningsmodellen och införa ministerstyre.

I den första delen tror jag det är svårt att inte hålla med. Vi har sett ett otal exempel på hur myndigheter har fått för sig att de står över beslut från Riksdag och Regering. Det gör de inte, vilket grundlagen är tydlig på. Myndigheter som obstruerar dessa beslut kränker demokratin. Att sparka en myndighetschef som gör det är helt rätt.

Kanske har Schulte också rätt i stycke två: en väg tillbaka till ”som det var tänkt” är kanske inte möjlig.

Myndigheter har fått en allt tydligare roll som opinionsbildare. I bland har de själva tagit på sig den rollen – i bland har de faktiskt givits den rollen av sina uppdragsgivare. Debatten om fega politiker som lägger över opinionsbildning på myndigheter hör hemma i denna fråga och en del av skulden till problemet finns där.

Jag är inte säker på att lösningen är ministerstyre, men helt klart kan vi heller inte ha det som i dag. Ministerstyre är ändå att föredra framför att myndigheter inte följer demokratiskt fattade beslut.

————————————–

Bloggar i frågan: Lars Björndahl och liberum-weto

Annonser

2 Responses to Ministerstyre eller myndighetsstyre

  1. Fredrik skriver:

    Bra skrivet! Jag ser också sådana tendenser, och det är allvarligt.
    Kastsamhället ska vi inte eftersträva i detta land…

    /Fredrik i Sollentuna

%d bloggare gillar detta: