Bra med högre ränta

juli 1, 2010

Att Riksbanken höjer räntan, så att det blir dyrare att ha lån, är det kanske inte så många som blir glada över. De flesta skulle säkert hellre betala lägre ränta på sina lån snarare än högre. Men det resonemanget är bara relevant på mikroplan – för den egna plånboken.

För Sveriges del – totalt sett – är räntehöjningen ett positivt besked. Det innebär att Riksbanken nu ser en ljusning i ekonomin och sysselsättningen. Den räntesats vi har just nu är trots allt för låg, jämfört med vad räntan normalt brukar ligga på.

Riksbanken förutspår i den penningpolitiska rapporten att landets BNP växer med 3,8 procent i år, 3,6 procent 2011 och 2,8 procent 2012. Återstår så klart att se om det blir så, men om Riksbanken har rätt är lågkonjunkturen slut redan nästa år. Och vi är redan på rejäl väg upp ur den.

Detta är en fjäder i hatten för statsminister Reinfeldt, som kan visa upp att när andra länder misskött sig har Sverige hållit en stabil kurs. Vi har klarat oss undan lindrigt, mycket tack vare att regeringen har hållit hårt i statsutgifterna.

Vad som inte finns med i Riksbankens prognos är ett regeringsskifte – och därmed en skattehöjningspolitik. Låt oss hoppas att Riksbanken har rätt även i den prognosen.

Annonser