Är all öppenhet bra?

Generellt skulle världen bli bättre av mer öppenhet. Det gäller i synnerhet diktaturer, vars existens ofta bygger på just brist på öppenhet. Men Wikileaks avslöjande av allsköns blandade dokument den senaste tiden reser ändå frågan om det verkligen blir bättre med mer öppenhet. Jag tror att problemet med Wikileaks avslöjanden i huvudsak är fyra.

Ofullständighet: Ett allvarligt problem för Wikileaks trovärdighet är att vi inte vet vilka dokument som slutligen publiceras. Det enda vi kan vara säkra på är att vi inte får hela sanningen. Genast, när man bara får fragment av sanningen, uppstår en rad frågor. Vad står i de dokument Wikileaks av olika skäl valt att inte publicera? Varför har de inte publicerats? Vilka dokument har Wikileaks inte kunna komma över? Att dra slutsatser av publicerade dokument är därför vanskligt. Det kan aldrig blir hela sanningen och riskerar dessutom att leda till slutsatser en bra bit från sanningen.

Motiv: Vad är egentligen motivet till att Wikileaks lägger ut dessa dokument? Öppenhet sägs det och det är säkert ett av motiven. Men ingen kan förneka att det också försiggår en del andra spel i kulisserna. Varför väljs USA ut? Varför är nästa steg en amerikansk storbank? Uppenbart finns ett omfattande PR-arbete och en strategi, som har andra motiv än öppenhet.

Övertolkningar: Att en ambassadör skriver en sak i en epostväxling betyder inte att det är landets officiella hållning. Men det finns en risk att det uppfattas så. Det behöver ju inte ens vara den enskilde ambassadörens uppfattning. Eftersom Wikileaks selekterar information vet vi inte om det finns 10 andra mail som säger en annan sak. I detta spel har så klart massmedia en utmaning och en viktig roll. Det är därifrån de flesta får sin kunskap.

Långsiktiga konsekvenser: För oss som tror att diplomati är ett gott komplement till krig i att upprätthålla världsordningen är det oroande att just diplomati är det stora offret i Wikileaks agerande. Även om man är för öppenhet kan man inte förneka de skador detta åsamkar diplomatin och (kanske mindre viktigt) enskilda diplomatiska förbindelser. Är öppenheten värd det priset?

Wikileaks handlar därför inte om den enkla frågan huruvida öppenhet är bra eller inte. Frågan blir snarare den mer komplicerade: hur mycket är öppenhet värd? Svaret på den frågan är kanske orättvist att förvandla till ett vara eller icke vara för Wikileaks. Publiceringen av vissa dokument kanske leder till en bättre värld medan publiceringen av andra leder till att människor skadas eller att krig bryter ut. Det kommer vi aldrig att veta säkert.

För min egen del har jag i alla fall svårt att sätta någon hjältegloria på Wikileaks.

Annonser

4 Responses to Är all öppenhet bra?

 1. Samisin skriver:

  Någonstans har något gått fel. Statens syfte är att finnas till för medborgarna, inte tvärtom. Tyvärr ser vi en enorm utveckling mot överstatlighet och centralisering. Precis som du säger om diktaturers slutenhet, så måste det motsatta vara det bästa. Ju mer transparens och öppenhet gentemot medborgarna, desto bättre. Staten har väl trots allt rent mjöl i påsen?

  Vi måste trots allt välja: ska vi få veta när staten begår fel, begår övergrepp (tänker närmast på egyptierna som blev överlämnade till CIA av Göran Persson & Co. för att sedan transporteras till Egypten, eller banden från Tsunamikatastrofen)?

  Gällande ofullständigt, så säger ju Wikileaks att de går igenom och verifierar så långt de kan äktheten i alla dokument de publicerar.

  Varför just USA blivit ett mål skulle jag anta är för att en whistleblower just släppt dessa dokument. Och att det fått stor uppmärksamhet. Wikileaks har ju släppt massvis med dokument sedan tidigare som har inget med USA att göra.

  Personligen tror jag all öpenhet är bra. Om det här betyder att diplomater måste vara mer försiktiga med vilka åsikter de basunerar ut, bra. I slutändan skall ändå dessa myndighetspersoner ansvara inför medborgarna. Det är vi, enligt demokratiska medel som tillsatt dessa ämbetsmän, och om de inte sköter sina jobb, måste vi få veta det. Därför behövs Wikileaks.

 2. André skriver:

  Bara en liten korrektur: ”Eftersom Wikipedia selekterar information” -> ”Eftersom Wikileaks selekterar information”

 3. Andreas Krohn skriver:

  Samisin: Visst, jag håller med om att öppenhet är bra. Men man ska nog erkänna att det finns viss information som bör vara hemlig utom för ett mycket begränsat antal personer. Det tycker ju även Wikileaks, eftersom de censurerar innan de publicerar material. Tex publicerar de inte material som direkt kan hota personer säkerhet. Därav att vi vet att materialet är ofullständigt.

  Jag delar mycket av din sunda skepsis mot staten och offentlig information, men jag drar inte för den skull slutsatsen att det vore bra om detaljer om Vita Husets säkerhetssystem eller Rysslands avfyrningskoder för kärnvapen publicerades på nätet.

 4. Andreas Krohn skriver:

  André: tack, det är korrigerat nu.

%d bloggare gillar detta: