Vem granskar spekulationsjournalistiken?

januari 31, 2011

En gedigen oberoende undersökning gjord på uppdrag av Socialstyrelsen visar att f.d. utrikesminister Anna Lindh (efter att hon blev dödligt knivskuren) fick bästa tänkbara vård utifrån förutsättningarna. Det känns bra utifrån flera aspekter att det slås fast. Ju mer fakta, desto mindre grund för rykten eller spekulationer.

En stor anledning till att utredningen gjordes får man nog tillskriva att TV 4:s Kalla Fakta gjorde ett uppmärksammat reportage i frågan. Så, borde vi alltså vara tacksamma mot Kalla Fakta för att de kastar ljus över vår nutidshistoria? Om de hade gjort ett sakligt och korrekt program skulle svaret ha varit ja. Men utredningen från Socialstyrelsen visar snarare att de gjorde programmet på lösa boliner.

En bärande spekulation och kritik från Kalla Fakta var att operationsmetoden ”damage control” inte skulle ha använts för att rädda Lindh. Därmed antyddes tesen att Anna Lindh dog i onödan på grund av okunniga läkare. Men granskningen från Socialstyrelsen visar att metoden visst användes.

Uppenbart hade inte Kalla Fakta på fötterna i sin kritik. I brist på fakta använde de spekulationer och gissningar. Därmed bidrog de till att ge väldigt många människor en falsk bild av vad som verkligen hände den aktuella natten på Karolinska Sjukhuset. Alla i operationen inblandade människor drogs i smutsen på grund av felaktiga antaganden.

Kanske skulle nästa granskande reportage granska vilken skada dålig journalistik kan ställa till med?

 

Annonser

Ohly i förstatligartagen

januari 17, 2011

Enligt svenskans rubriksättare på svd.se vill Lars Ohly ”köpa tillbaka St Görans Sjukhus” (min fetning). Innan alla rättrogna kommunister får skrämselhicka är det bäst att de läser artikeln ordentligt. Det framgår nämligen inte av artikeln att det handlar om något köp. I artikeln står i stället att:

Vi tycker att S:t Görans sjukhus tillhör stockholmarna och vill att landstinget tar tillbaka (min fetning) sjukhuset nu när kontraktet ska omförhandlas.

Det handlar således knappast om att köpa något, utan att förstatliga (till Landstinget).

Vi behöver därmed inte tvivla på att Ohly inte följer sitt partiprogram, som om ägande proklamerar (sid 27):

Kapitalets makt måste brytas för att demokratin skall kunna fördjupas och breddas. De rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former.