SVT:s trovärdighet på spel?

oktober 28, 2011

”I vårt reportage är det de negativa bilderna som kommer fram, medan den andra bilden är totalt förhärskande i media. Vi tar upp den kritiska granskningen. Det blir betoning på det negativa för att ingen annan har pratat om det. Det kännetecknas av alla våra program, vad vi än granskar. ”

Citatet kommer från Janne Josefsson i SvD om Uppdrag Gransknings program om Glada Hudikteatern.

Det är intressant att Josefsson så tydligt erkänner att programmet Uppdrag Granskning inte är objektiva, utan medvetet betonar ”det negativa”. Hur går det ihop med SVT:s uppdrag att vara sakliga?

När SVT beskriver sig själva (SVT:s hemsida om Public Service) låter det såhär (fetningarna är mina):

Tanken bakom begreppet public service är att alla medborgare i ett demokratiskt land ska få tillgång till opartisk och mångsidig information inom en mängd olika områden.

Ett public service-företag spegla omvärlden ur många olika perspektiv. Som SVT-tittare ska man kunna ta reda på vad som tilldrar sig i landet och världen runtomkring så att man själv kan bilda sig en egen åsikt.

Man kan kanske försvara sig med att detta gäller hela SVT och inte enskilda program. Men man kan också fråga sig om det verkligen är statens (regim-TV:s) uppgift att producera och distribuera program som medvetet utelämnar viktiga fakta.

Annonser

Har Juholt myglat eller är han korkad?

oktober 7, 2011

Är det verkligen troligt att anta att Håkan Juholt inte kände till reglerna för riksdagens ersättningen för bostad, trots att han skriftligen informerats om detta och trots att det varit offentlig debatt om det många gånger? Han får ny välja att framstå som en myglare eller en person som inte sätter sig in i gällande regler. Kortsiktigt är det en vinst i att framställa som det senare, men i längden? Detta kommer att förfölja honom och Socialdemokraterna så länge Juholt sitter kvar.

Om du inte tror mig – fråga Mona Sahlin.