Att döda en blogg?

augusti 9, 2011

Om man har en blogg, men inte skrivit ett enda inlägg sedan den 23 mars. Är den då död? Enligt besöksstatistiken är den inte helt död, flera tiotal tappra själar är inne varje dag. Fast rimligen har de som brukar läsa bloggen försvunnit. Vem orkar gå in vecka efter vecka för att bara få samma svar, inget nytt under solen?

Nåja. Denna blogg får leva ett tag till. Dags att åter kommentera dagspolitik, hockey och opinionsbildning. Nya inlägg kommer. Bloggen är inte död, den hade bara paus.

Annonser

Toblerone: kasta eller skämta?

augusti 16, 2010

Mona Sahlin lär få leva med att bli förföljd av Toblerone resten av sin politiska karriär. Det är en del av det politiska spelet. Och gör man anspråk på att ha det yttersta politiska ansvaret i ett land får man nog också leva med att folk ifrågasätter ens omdöme och track record.

När Mats Odell skämtade om Tobleronepolitik fick det rejäl uppmärksamhet. Om det var över gränsen eller inte kan var och en ha sin uppfattning om. Jag tycker att det var ganska kul.

Men vad som inte är kul är när folk kastar Toblerone på Mona Sahlin. Det är helt klart över gränsen. Det är olagligt.

Dessutom är det korkat, i alla fall om man inte är Sahlinsupporter. Det ger bara sympatier till Sahlin.

Tyvärr ser vi att partierna allt mer får sina valmöten (för)störda. På Moderaternas valupptakt i lördags fanns djurrättsaktivister som rent av försökte sabotera mötet och hindra politikerna från att kunna tala. Likaså fanns SSUare med skyltar med egna budskap. I en demokrati har man inte bara rätt att yttra sina åsikter. Man bör också ha ett skydd mot dem som försöker hindra det.


Ministerstyre eller myndighetsstyre

juni 10, 2010

Fredrik Schultes inlägg på Brännpunkt är ett mycket välkommet inlägg i en viktig demokratidiskussion. Det är en debatt som ska tas på allvar och som knappast lämpar sig för tvärsäkra slutsatser.

I Sverige har vi en god tradition av självständiga (oväldiga) myndigheter och ämbetsmän. Tanken är att myndigheterna ska verka i folkets intressen och utifrån sin sakkunskap. I grunden är det nog rätt tänkt.

Schultes kritik går i sak heller inte så mycket ut på den ordningen, utan han noterar att detta inte längre är en sann bild:

Det råder ingen tvekan om att det finns en utbredd tendens hos enskilda myndigheter att driva en egen politisk agenda. I vissa fall antyds även uppfattningen att samma myndigheter skulle stå över riksdag och regering.

[…]

Min uppfattning är att vi nu passerat punkten där möjligheten till återvändo är stängd. Vi kommer inte få tillbaka den gamla Svenska ämbetsmannakåren. Därför är det hög tid att förlika sig med verkligheten, reformera den svenska förvaltningsmodellen och införa ministerstyre.

I den första delen tror jag det är svårt att inte hålla med. Vi har sett ett otal exempel på hur myndigheter har fått för sig att de står över beslut från Riksdag och Regering. Det gör de inte, vilket grundlagen är tydlig på. Myndigheter som obstruerar dessa beslut kränker demokratin. Att sparka en myndighetschef som gör det är helt rätt.

Kanske har Schulte också rätt i stycke två: en väg tillbaka till ”som det var tänkt” är kanske inte möjlig.

Myndigheter har fått en allt tydligare roll som opinionsbildare. I bland har de själva tagit på sig den rollen – i bland har de faktiskt givits den rollen av sina uppdragsgivare. Debatten om fega politiker som lägger över opinionsbildning på myndigheter hör hemma i denna fråga och en del av skulden till problemet finns där.

Jag är inte säker på att lösningen är ministerstyre, men helt klart kan vi heller inte ha det som i dag. Ministerstyre är ändå att föredra framför att myndigheter inte följer demokratiskt fattade beslut.

————————————–

Bloggar i frågan: Lars Björndahl och liberum-weto


Trängselskatten back 2,5 miljarder

oktober 18, 2009

Det är lätt att fiffla med siffror, särskilt om man sprider ut dem över många år.Till slut orkar folk inte kontrollräkna.

Nu anklagar oppositionen regeringen för att inte redovisa intäkterna för trängselskatten korrekt. Totalt har Stockholmarna (och andra) betalat ca 2,4 miljarder kronor i trängselskatt (1,5 miljarder kronor netto). Men hittills har trängselskatten långt ifrån ens betalat sina kostnader.

Trängselskatten drar in ungefär 800 miljoner kronor per år, men kostar 300 miljoner att administrera. Netto ger alltså skatten 500 miljoner kronor per år i överskott.

Men vi ska inte glömma att skatten kostade 4 000 miljoner kronor att införa (kostnader för utredningar, teknisk utrustning, investeringar, propaganda för skatten mm). Med nuvarande intäkter och utgifter tar det alltså åtta år innan det egentligen finns något överskott från skatten. Nettointäkterna från år 2007-2014 kommer bara (om inte skatten höjs eller någon annan förändring sker) att täcka gamla hål i staten kassakista. Men så vill helst ingen redovisa, varken regeringen eller oppositionen.

De totala kostnaderna för trängselskatten hittills (tom år 2009) är 4,9 miljarder kronor och intäkterna 2,4 miljarder. Än så länge alltså ett minus på 2,5 miljarder kronor.

Detta talas det dock lite om – eftersom det är det största fifflet med siffror av alla.


Såpa i en bananrepublik?

maj 19, 2009

Människa utan bakgrund sökes. Uppdrag: att vara domare i rättegången mot the Pirate Bay.

Nästan så låter debatten inför den rättegång, som är mycket mer av en såpopera än en rättegång. Plötsligt kan vad som helst bli jäv, eftersom jäv inte längre tycks avgöras på juridiska grunder, utan av storleken på tidningarnas rubriker, mängden konspirationsteorier i bloggosfären eller den allmänna opinionen. Så kan juridik fungera i en bananrepublik. Men förhoppningsvis inte i Sverige. Sverige är internationellt känt för sitt oberoende domstolsväsende.

De som nu angriper trovärdigheten i målet mot the Pirate Bay bör hålla sig försiktiga. Om domaren är jävig eller inte låter jag vara osagt. Men låt oss utgå från att den juridiska aspekten hanteras i god rättslig ordning. Men att för den skull försöka chikanera hela det svenska rättsväsendet som en korrupt konspiration är att gå väldigt långt. Känslor kan vara upprörda i sakfrågor, men det betyder inte att rättsstaten har havererat. Vi vill inte att domstolarnas oberoende ska urholkas.

Trots allt är det domstolarnas sak att pröva fall utifrån rådande lagstiftning. Om det inte går som man vill i ett rättsfall bör det vara lagen man ger sig på, inte den som juridiskt tolkar den. Vi lär inte få bättre domstolar eller fler smarta människor som söker till jurisklinjen om vi kallar dem alla för korrupta idioter.


Är just porrsurfande problemet?

maj 5, 2009

Om någon av mina medarbetare ägnade 75 procent av arbetstiden åt något annat än att jobba skulle jag märka det inom några timmar. På sin höjd samma vecka. När det nu avslöjas att åtta anställda LFV har porrsurfat eller surfat 75 procent av arbetstiden, inställer sig en intressant fråga: Är det just porrsurfandet som är problemet? Det tyder så klart på dålig moral att folk porrsurfar på jobbet och det ska så klart inte vara tillåtet.

Men jag är mer oroad över att mina skattepengar (eller snarare flygavgifter, eftersom LFV går med vinst) kan slösas på detta sätt alls. De borde uppenbart se över hur motiverad personalen är och vad de har att göra om dagarna. Har de fyra gånger så många anställda som de behöver? Har cheferna koll på vad de anställda gör?


Att bli störd då?

april 14, 2009

Utbildningsminister Jan Björklund föreslår att stökiga elever ska kunna stängas av under vissa förutsättningar. Genast rycker flumskolans försvarare ut och hävdar att de inte lär sig mer för att de stängs av. Men den kritiken missar en väsentlig mängd elever. De störda. Att ta bort en elev som stör undervisningen är ett bra sätt att markera gränser för just den eleven. Men också att ge de andra eleverna studiero. Det finns inga elever som lär sig bättre när de blir störda.

Att störa andra elevers undervisning är inte en mänsklig rättighet.