Har Juholt myglat eller är han korkad?

oktober 7, 2011

Är det verkligen troligt att anta att Håkan Juholt inte kände till reglerna för riksdagens ersättningen för bostad, trots att han skriftligen informerats om detta och trots att det varit offentlig debatt om det många gånger? Han får ny välja att framstå som en myglare eller en person som inte sätter sig in i gällande regler. Kortsiktigt är det en vinst i att framställa som det senare, men i längden? Detta kommer att förfölja honom och Socialdemokraterna så länge Juholt sitter kvar.

Om du inte tror mig – fråga Mona Sahlin.

Annonser

Men för fan Affe

september 2, 2011

Alf Svensson tycker till om valet av Annie Lööf som partiledare. Till Svenskan säger han:

För visdom krävs det ett antal år av erfarenhet.
[…]
Det finns en allmängiltig inställning att ungdom och fräschör är bra, medan erfarenhet och insikt som kommer med åren sällan lyfts fram. Man vill gärna ha det nya och fräscha.

I klartext tycker Alf att man inte ska bli partiledare när man är 28 år, eftersom man inte riktigt har åren av erfarenhet som ger visdom. Ok, Affe, detta kommer du att få äta upp. Jag kan tipsa dig om varför:

1: Politik behöver förvisso visdom, men det kräver också fräschör och nya idéer. Lite ”drag under galoscherna” som en gubbe i din ålder brukade säga. Alla behöver inte ha gråa hår.

2: Du kom in i Europaparlamentet genom att kryssa dig förbi en ung lovande tjej. Det var kanske inte riktigt vad Kristdemokraterna behövde, rent taktiskt.

3: Du säger i Svenskan: ”Jag var bättre som partiledare efter 20 år”. Hur tror du att partiledare ska kunna sitta i 20 år om de tillträder när de är 70?

4: Vad är över huvud taget poängen med att dissa (betyder ungefär ”racka ner på”) en tillträdande borgerlig partiledare?


Bygg monument vid Slussen

augusti 25, 2011

Att bygga om Slussen har varit på tapeten i decennier. Enorma belopp har lagts ut på att lappa och laga det befintliga bygget, som bokstavligen faller i bitar för var dag. Nu dömer sossarna i Stockholm ut det senaste förslaget till ny Slussen. Vilket förslag detta är i ordningen av förslag finns troligen ingen som ens kan hålla räkningen på.

”Sätt spaden i jorden och bygg!” borde vara det politiska direktivet. Inte taktiserande, gnällande, käbblande och beslutsvånda.

När (om?) vi väl får ett färdigt förslag tycker jag att det ska kompletteras med en sak: ett monument över politiskt käbbel.

Låt oss hoppas att Stockholm för all framtid slipper en process som Slussensåpan.


Världen krymper

augusti 11, 2011

Uttrycket ”sköt dig själv och skit i andra” blir i finanspolitisk kontext allt mer uppenbart fel. Det går inte att skita i andra och även de som sköter sig drabbas om andra missköter sig. Trots urstarka svenska offentliga finanser måste regeringen ändå revidera ner prognoserna framöver.

Om inte Barack Obama steppar upp i det politiska ledarskapet, om inte Grekland genomför sin besparingsplan och om inte de andra PIGS-länderna genomför besparingar och reformer kommer krisen att vara kvar. Länge. Den som tror att det blir mindre kris av att elda upp bussar i London eller strejka i Aten har en världsbild som är skev. De sabbar även för alla oss andra.

Den globala krisen är inte föremål för åsikter. Den kan inte blundas bort. De länder som gör av med mer pengar än de har kommer varken att långsiktigt kunna räddas av Tyskland eller av TV-programmet skuldfällan. Det handlar om att räta munnen efter matsäcken och att amortera ner statsskulder som är osunda.

Populisterna kommer tyvärr att ha glada dagar, men låt oss hoppas att vi i stället får se mer av reellt politiskt ledarskap.

Krisen handlar i grund och botten om förtroende. Så länge de finansiella marknaderna inte litar på politikernas förmåga att ta oss ur krisen kommer den att vara kvar och möjligen också förvärras. Vi kan välja mellan goda eller onda spiraler. Världen är idag ganska liten och alla påverkar alla.

Vi behöver nu politiker som är större än sina partier, som vågar ta ansvar och som vågar lägga käpphästar åt sidan. Annars straffas alla.


Ohly i förstatligartagen

januari 17, 2011

Enligt svenskans rubriksättare på svd.se vill Lars Ohly ”köpa tillbaka St Görans Sjukhus” (min fetning). Innan alla rättrogna kommunister får skrämselhicka är det bäst att de läser artikeln ordentligt. Det framgår nämligen inte av artikeln att det handlar om något köp. I artikeln står i stället att:

Vi tycker att S:t Görans sjukhus tillhör stockholmarna och vill att landstinget tar tillbaka (min fetning) sjukhuset nu när kontraktet ska omförhandlas.

Det handlar således knappast om att köpa något, utan att förstatliga (till Landstinget).

Vi behöver därmed inte tvivla på att Ohly inte följer sitt partiprogram, som om ägande proklamerar (sid 27):

Kapitalets makt måste brytas för att demokratin skall kunna fördjupas och breddas. De rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former.


Sosselogik?

december 7, 2010

Två bra ledare i dagens SvD från Per G och Sanna R. Per G skärskådar sossarnas (och delvis Sveriges) ambivalenta hållning till USA och konstaterar att det kanske snart är dags att göra upp med 40 år av dubbelmoral. Än mer huvudet på spiken är Sanna Rayman som ifrågasätter hur Mona Sahlin kunde gå till val på en politik hon inte en trodde på:

Jag finner det provocerande. Om Sahlin, med flera tunga S-toppar, inte trodde på politiken – varför ville de då pracka den på ett helt land?

Nog har sossarna en del politiskt förnyelsearbete framför sig. En princip kunde ju vara att de torgför den politik de egentligen tror på. Det kunde väl i alla fall vara en utgångspunkt?


Vem mutar egentligen vem?

november 3, 2010

Bra och läsvärd ledare i dagens SvD som också är början på att sansa den senaste tidens mutdebatt något. Jag tror att de flesta egentligen håller med om att det är bra att politiker träffar olika typer av intressegrupper och deltar i samhällslivet. Motsatsen vore otänkbar.

Mona Sahlin får så klart skylla sig själv när hon kritiseras för att hon går på tennis. Inte för agerandet i sig, men för att hon några dagar tidigare intygat att hon aldrig låter sig bjudas på någonting. Att hon går på tennis är inte problemet, däremot uttalandet som lätt motbevisas.

Just fallet Sahlin blir extra tydligt. Man kan ställa sig frågan om vem som mutade vem. Eller mer precist: vem var det egentligen som vann på det hela? Visst fick Sahlin biljetter värda 7000 kronor. Men enkel PR-logik borde göra gällande att värdet för arrangörerna av Stockholm Open var betydligt större. Från arrangörernas perspektiv kan de visa att de har en turnering som är så viktig att bland andra landets ledande oppositionspolitiker (och Kulturministern m.fl.) prioriterar av deras dyrbara tid för att gå på arrangemanget.

Om man inte fattar det resonemanget borde man anmäla Kungen för mutbrott när han får en gratis kopp kaffe samtidigt som han inviger en ny bro i valfri mellanstor svensk stad.

Vi får inte bli så korkade att vi tror att varenda sak personer inte betalar själva plötsligt kan rubriceras ”muta”. Även om det kan bli en bra kvällstidningsrubrik.

Mutor är per definition en förmån för är ”otillbörlig”. Vad som är otillbörligt kan dessutom definieras olika från fall till fall, ofta beroende på relationen mellan dem som gör transaktionen. Dessutom beroende på personernas möjlighet att påverka beslut eller annat i de inbördes relationerna.

Om jag bjuder en kompis (med vilken jag saknar affärsrelationer) på en resa för ett väldigt stort värde kan det ändå aldrig bli tal om en muta. Men om jag bjuder en polis på kaffe och bulle precis när hon tagit fast mig för fortkörning är det ytterst olämpligt och kunde vara försök till mutbrott. Mutor kan därför heller inte sorteras in i enkla tabeller med beloppsgränser.

För politiker gäller dessutom två ”domstolar”. En formell juridisk, där nämndemän och jurister avgör. En mer informell där väljare avgör. För en politiker gäller det att hålla sig på rätt sida gränsen i båda ”domstolarna”. Men å andra sidan kan vi väljare lugna oss med att eftersom politiker har två ”domstolar” att förhålla sig till blir de automatiskt extra granskade. Det är säkert i grunden bra. Om granskningarna bygger på vettiga principer i alla fall. Annars kan det vara mer skadligt än nyttigt.

I den senaste tidens debatt om ”mutor” kommer man osökt in på fabeln om pojken och vargen. Vad händer med de verkliga mutorna om vi skriker MUTA så fort vi kan? Alla som läst fabeln kan gissa mitt svar.