Hur långt räcker regeringens pengar?

september 30, 2008

I dag skriver jag på handelskammarbloggen om att regeringens satsning på infrastruktur tyvärr inte räcker så långt. Staten borde använda de 200 miljarder de får in på att sälja Vin och Sprit, OMX och SBAB m.fl. till att investera in infrastruktur.

Annonser

Stockholm invaded by Penguins

september 29, 2008

My favourite Penguins have landed i Stockholm for the two games vs Ottawa this weekend. Welcome! Swedish Pittsburgh fans say: Let’s go Pens!

To all you guys who think we normally have penguins on the streets of Stockholm. We don’t.


Kan Göran Johansson avgå till hälften?

september 29, 2008

När man skriver Göteborgs historia i framtiden kommer ett eget kapitel handla om nuvarande ordföranden för kommunstyrelsen, Göran Johansson (s). Han har i två decennier (med undantag för tre år) varit Göteborgs starke man – den som för omvärlden nästan själv symboliserat Göteborgs politiska liv. Kritiken mot honom har (förutom politiska frågor) varit att han tar stor plats själv och inte släpper framn andra inom sitt parti.

Därför är det smått märkligt hur han väljer att avgå. Johansson tänker stanna kvar minst till valet 2010 och vissa uppdrag till 2011. Han utesluter inte ens att sitta till 2014. Vi får se hur det blir med detta, vi vet att ett budskap till media lika gärna kan vara taktik som sanning.

Men om han väljer att bara avgå till hälften kommer det att innebära problem. En förutsättning för att Mona Sahlin kunde ta över (s) var att Göran Persson var borta. Om Persson tex hade behållit en plats i riksdagen hade har inneburit ett stort problem för Sahlin. Den snabba avpolletteringen av Pär Nuder var också en förutsättning för att Sahlin skulle kunna ta över partiet helt. Risken är nu att Socialdemokraterna ställs inför samma problem som Mona Sahlin gjorde sig ett stort jobb att undvika.

En politiker, särskilt en dominant sådan, kan nämligen inte riktigt avgå till hälften. Det blir varken hackat eller malet.


Så skulle DDR-Sverige bli verklighet

september 28, 2008

Uttrycket DDR-Sverige lanserades ursprungligen av Filip Hammar och Fredrik Wikingsson i boken ”Två nötcreme och en Moviebox”. Begreppet användes för att skämtsamt beskriva Sverigen innan globaliseringen. Tiden då Sverige bara hade en TV-kanal och då fortfarande svenskarna trodde vi var bäst i världen.

Men det fanns ett värre DDR-Sverige som lurade i vassen. Rudolf Meidners, LO:s och Socialdemokraternas planer på att tvångssocialsera det svenska näringslivet. PJ Anders Linder ger oss en nödvändig påminnelse om den tidens politiska debatt. En tid då det inte var självklart ifall det Sverige, som då kallades en blandekonomi, skulle gå mot mer marknadsekonomi – eller om vi skulle närma oss det sovjetiska ekonomiska systemet mer. Det DDR-Sverige hade skickat oss långt tillbaka i den ekonomiska utvecklingen.


Hönan eller ägget?

september 26, 2008

I dag skriver jag på handelskammarbloggen om vad som är hönan eller ägget i debatten om sambandet mellan ett blomstrande kulturliv och ett starkt näringsliv. Inlägget bygger på den här rapporten.


Dags att diskutera Euro igen?

september 23, 2008

När det blåser på finansmarknaderna vore det trevligare att ha något stabilare att hålla sig i en en liten valuta som den svenska kronan. Just nu tar kronan mer stryk av finanskrisen än euron gör. En liten valuta blir alltid känsligare eftersom en enskild händelse, tex en kris i en bank, blir större i förhållande till totalen om totalen är mindre. När det blåser söker investerare efter stabilitet.

Kan finanskrisen få svenska folket att tänka om vad gäller euron? Eller ska Sverige som vanligt vänta och se? Det kan ju vara farligt att bestämma sig…


Tysk kritik mot Wood – ett brev på posten

september 23, 2008

Jag har redan påpekat att USA:s ambassadör Michael Wood tar en risk som deltar i den svenska inrikespolitiska debatten. Kritiken kommer också som ett brev på posten. TT skriver i dag:

Den tyska regeringen har reagerat kraftigt på en debattartikel som USA:s ambassadör i Sverige skrivit. Tyskland anser enligt tidningen Der Spiegel att USA arbetar för att stoppa gasledningen i Östersjön.

Enligt Der Spiegel ringde chefen för den ekonomiska avdelningen vid Tysklands utrikesdepartement upp USA:s ambassadör i Berlin och protesterade. UD-chefen ska ha förklarat att den tyska regeringen var ”irriterad” över den ”ovanliga” händelsen.
I sin Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet den 10 september kallade Stockholmsambassadören Michael M Wood gasledningsprojektet genom Östersjön för ”ett specialarrangemang mellan just Tyskland och Ryssland” och framförde farhågor för att Europa ska bli beroende av ryska energileveranser och riskera att hamna i en utpressningssituation. […] Der Spiegel skriver att det tyska utrikesdepartementet anser att USA sedan månader bakom kulisserna jobbar diplomatiskt mot gasledningen.

Den svenska regeringen har hittills lyckats hålla en ren i denna fråga. Regeringen går strikt på den juridiska och miljömässiga processen, det som Sverige kan uttala sig om. Om Tyskland vill köpa rysk gas eller inte är strikt en fråga för Tyskland. Att bara se det som att det ökar beroendet av rysk gas är trångsynt. Så länge de inte lägger ner annan energiproduktion kan knappast ett ökat utbud försämra för tyskarna. De kan ju trots allt strunta i att köpa rysk gas om de vill – gasledningen på plats eller inte.