Nästa Amnesti: Kalsonger

mars 31, 2007

Tydligen är sjukhuskalsonger heta. Folk snor dem i alla fall. Om de sedan använder dem är oklart. Detta har i alla fall föranlett Landstingen att anamma regeringens idé om vapenamnesti, som innebär att alla kan lämna in olagliga vapen utan att riskera straff. Nu kan du också lugnt lämna in begagnade olagliga kallingar. Onekligen ett udda par – sjukhuskalsonger och avsågade hagelgevär. Men som Alfapetspelare längtar jag ju naturligtvis efter att sätta ordet kalsongamnesti på tre gånger ordpoäng.

Den som vill roa sig ytterligare med kalsongamnestin kan byta ut lämpliga ord mot ”kalsonger” i tex detta inlägg i debatten.

Annonser

Utan byråkrati fryser folk ihjäl!

mars 30, 2007

Bostadsmarknaden är en av sveriges sista kvarvarande planekonimiska system. Nuvarande finansministern sa en gång att det inte var någon skillnad mellan att köa efter en korv i Kiev eller en bostad i Stockholm. Det var över 15 år sedan. Fortfarande styrs de svenska hyrorna på samma sätt som produktionen av traktorer i Sovjet. Planekonomiskt. Sällan kommer det fram i debatten, men i dagens DN finns ett utmärkt, nästan underhållande exempel, på vilken människosyn som motiverar denna politik.
Först Kristina Alvendal (m) som vill ha mindre regleringar:

”Hon vill ha
ett system med märkbart högre hyror i innerstaden än i ytterstaden, högre hyror i attraktiva lägen i förorterna än i mindre attraktiva och högre hyror högst upp i huset än längst ned. Kristina Alvendal vill också ändra byggnormerna för att få ned byggkostnaderna. Detaljregleringar, som hur lång en diskbänk ska vara och hur stort ett badrum måste vara, gör det väldigt svårt att bygga billigt, anser Kristina Alvendal.”

OK, men vad är då motargumentet? Det formuleras av Teres Lindberg (s):

”Jag blir lite mörkrädd faktiskt. Byggnormer handlar om att vi ska bygga hus med god miljö, med bra fönster och hållbara väggar. Man kan ju göra som i Storbritannien, där hyresgäster själva får installera värme. Då skulle folk frysa ihjäl, befarar Teres Lindberg.”

Menar hon på allvar att folk skulle frysa ihjäl om inte vi inte reglerar minsta diskbänk i detalj? Det är en skrämmande människosyn. Människor är helt hjälplösa utan byråkrater som tar hand om dem. Det vore intressant att se underlaget för detta, hur många har fryst ihjäl i Storbritannien de senaste åren som följd av för lite byråkrati? 100? 1000? eller kanke 0. Jag gissar den sista siffran.

Planekonomi motiveras i grunden i en liten tilltro till människor egna kapacitet och förnuft. När det formuleras så tydligt som i dagens DN blir i alla fall jag mörkrädd.

 PS Vad gäller den föreslagna köbonusen så må den vara vällovlig, men principen om att alla människor ska behandlas lika är viktigare, inte bara enligt kommunlallagen utan också moraliskt. Där är Alvendal fel ute. DS


Lätt att vara tuff i efterhand

mars 30, 2007

Nu säger tidigare partitoppar inom sossarna att de ville ha bort Göran Persson redan 2004. När det väl var aktuellt var det mycket tyst om detta, men nu träder de fram. Det är naturligtvis lättare att vara tuff i efterhand.

I dokumentären Ordförande Persson säger ju Persson själv också att han funderade på att avgå. Således hade partiet en partiledare som vill avgå och partitoppar som ville bli av med honom. Om detta stämmer är det ju mycket märkligt att inget hände. Om nu alla efterkonstruktioner stämmer vill säga. I så fall kan man konstatera att det stora arbetarpartiet har en mycket central maktstruktur. Vart tog folkrörelsen vägen?


Är en amnesti rätt och ger den pengar?

mars 29, 2007

Vännen och juristen Nicklas argumenterar på sin blogg mot min linje att införa amnesti för kapital som förts ut ur landet i syfte att slippa förmögenhetsskatt. Det är uppenbart att man kan se detta från två skilda perspektiv, vilket vi gör. Nicklas’ perspektiv är juridiskt, mitt är politiskt. Båda perspektiven är intressanta och jag delar flera av Nicklas’ juridiska invändningar.

Skulle en amnesti verkligen ge resultat då? Pär Isaksson, Affärsvärlden skriver: Erfarenheterna av skatteamnestier, som ju de svenska kristdemokratiska ministrarna förespråkar, är blandade. Irland, Österrike och Sydafrika fick tillbaka stora belopp medan Tyskland bara noterade små inflöden.

Tyskland tillämpade ingen amnesti fullt ut, de minskade bara skatten. Om en amnseti ska fungera måste naturligtvis ingen retroaktiv skatt tas ut. Visst skulle det kunna betraktas som ett skattebortfall, med det är det ju inte eftersom staten aldrig skulle få in dessa pengar. Med en amnesti skulle vi i alla fall få nytta av dessa pengar som investeringar, något som sedan kan beskattas i vanlig ordning.

Är det rätt att göra det? Det är klart att det finns tekniska invändningar och rättviseaspekter. Frågan man får ställa sig är dock, om nu några undvikit skatt genom smarta konstruktioner. Blir de som trots allt betalat skatt gladare om de andra pengar inte kommer tillbaka till Sverige. Lite väl jantelagsrättvisa tycker jag. Men visst, det prejudicerande argumentet håller ju, men vi har ju faktiskt en möjlighet i den svenska grundlagen att retroaktivt befria medborgare från skatter.

I grunden är det alltid så med politik. Man får väga fördelar mot nackdelar. Jag tycker fördelarna för en amnesti överväger.


Staten och regim-radio sitter i samma båt

mars 29, 2007

Statens megafoner och regim-radio hade tydligen för dåliga relationer, så de satte sig i ett möte för att förbättra kommunikationen

Visst känns det lite Nordkorea?


Varför föreslå politiska förändringar över huvud taget?

mars 28, 2007

Medias logik för att beskriva politiska förslag har två grundläggande utgångspunkter:

1: Det finns alltid vinnare och förlorare.
2: Alla utgångspunkter sker från ett statiskt perspektiv, dvs långsiktiga vinster med förslaget är ointressanta, allt ska kunna förenklas till enkla tabeller som gäller för dagen efter.

Punkt ett är särskilt intressant. Media brukar generellt ägna 80-90% åt dem som förlorar. Journalister känner ofta att deras skyldighet att ställa sig på de utsattas sida är viktigare än sakligt beskrivande.

Detta är en utmaning för den som vill fatta långsiktigt vettiga beslut inom politiken. Dels att det långsiktiga får väldigt liten plats och dels att nackdelen med beslutet alltid får större uppmärksamhet. Några viktiga undantag för detta finns dock.

När en en förändring drabbar ett stort kollektiv negativt är det svårt att hitta de ”utsatt”. Därför är det lätt för svenska politiker att höja skatter. Ett annat undantag är när de negativa effekterna drabbar en grupp som gärna får drabbas. ”Gärna” i detta fall definieras utifrån en 50-50-mix av jantelagen och den allmänna vänsteruppfattning som finns i den svenska journalistkåren. Ju mer dessa två faktorer ökar, desto mindre brukar också kravet på journalistisk objektivitet vara.

Ett typiskt och mycket förutsebart exempel på denna logik är denna artikel i Aftonbladet som beskriver hur mycket Carl-Henric Svanberg vinner på avskaffandet av förmögenhetsskatten. Det är egentligen en ganska ointressant artikel, dels för att den knappast berör någon annan än en person som i alla fall är miljardär. Om han skulle ta sina 12 miljoner kronor och investera dem i ett småföretag som i sin tur ger fem personer jobb skulle ingen skriva om det.

Den logiska slutsatsen för en politiker av detta är att det bästa är att inte göra någonting. Det finns alltid någon arbetslös stackars tolvbarnsmamma som drabbas av varje förändring. Det går alltid att hitta någon fet direktör som vinner på detta.

Lyckligtvis är politiker smartare än så. Den borgerliga regeringen visste på förhand att media skulle agera enligt ovan när de föreslår ett avskaffande av förmögenhetsskatten. Nu återstår hur väljarna reagerar. 72% av SvD:s läsare tycker detta är bra. 54% av Aftonbladets läsare tycker det är kasst. Möjligen är de färgade av Aftonbladets uppenbart negativa rapportering och att SvD har en bild på fyra glada partiledare. Jag undrar hur de hade svarat på frågan: Tror du Sverige vinner eller förlorar på att ha en förmögenhetsskatt när övriga välden i princip inte har det. Det är svårt att tycka om investerat kapital med hata dem som investerar, det hänger inte ihop.


Bra regeringen, men ta hela steget

mars 28, 2007

Det är bra att regeringen föreslår avskaffande av förmögenhetsskatten. En skatt som länge skrämt bort investerare från landet. En skatt som varit en förlust för landet. Även om staten fått in skatteintäkter så har förlusterna varit betydligt större för landet och även för staten.

Det regeringen också borde göra är att införa en amnesti för kapital som förts ut ur landet i syfte att slippa förmögenhetsskatt. Principiellt kan man naturligtvis invända att detta är att godkänna brott i efterhand, men det har regeringen redan gjort tex vad gäller illegala vapen. Enkelt kan detta göras som ett uppdrag till Skatteverket att inte jaga dessa pengar. Då får skattesänkningen en direkt effekt och vi kan snabbt få tillbaka stora delar av de 500-1000 miljarder kronor som beräknas finnas utomlands.

Invändningarna mot avskaffandet är enkelt förutsägbara. Olika vänsterdebattörer kommer att kalla detta en skattesänkning för de rika. De kommer aldrig att erkänna att de som förlorar på att företag och privatpersoner flyttar investeringar från landet är de som förlorar jobbet på det. De ser alltid skattesänkningar som pengar som går till Ferraribilar, lyxwhiskey och rysk kaviar. Den som vill ha det som världsbild är naturligtvis fri att ha det, men bör vara medveten om att den är djupt missvisande. Det är billig retorik.

En statisk beräkning om vilka som gynnas av en sänkning av förmögenhetsskatten är heller inte särskilt intressant. Klart att det kommer att vara rika personer, det är ju en skatt på rikedom. En jantelagskonstruktion. Om man nu tycker att det är fel att avskaffa skatten, varför har då inte samma människor argumenterat för att fördubbla den? Eller att konfiskera alla medborgares pengar direkt? Visst, vissa har ju argumenterat just så, men det har blivit mindre populärt sedan muren föll. Det enkla argumentet mot en fördubbling av förmögenhetsskatten är ju att då skulle ännu mer kapital fly från landet. Dessutom skulle det snart inte längre vara lönt att tjäna pengar. Jag tror inte att Sverige skulle vara bättre utan IKEA, Volvo, Electrolux och SKF.

Det viktiga är i detta är inte retorik utan fakta. Den finansiella marknaden är den snabbast rörliga vi har. Redan idag kommer de som beslutar var pengar ska investeras att ändra beteende. From idag är Sverige inte längre ett av de få länder som har förmögenhetsskatt. Därmed har en stor konkurrensnackdel för investeringar i Sverige fallet.

Synd bara att de inte införde en möjlighet att få hem kapitalet direkt med en amnesti.